Omaan varallisuuteen ja vaurastumiseen liittyvät asiat askarruttavat monia. Danske Bankissa näitä asioita on mahdollista miettiä yhdessä ammattilaisen kanssa. Danske Bankin käyttämä varallisuussuunnitelma on luonteeltaan henkilökohtainen, kokonaisvaltainen ja pitkäaikainen. Se sopii kaikille, joille on kertynyt varallisuutta eri muodoissa.

– Suunnittelun lähtökohtana on usein se, että asiakkaat haluavat kartuttaa varallisuuttaan tai parantaa samalla taloudellista tilannettaan, sanoo Danske Bankin varallisuusasiantuntija Heikki Harju.

Toinen syy varallisuussuunnitelman tekoon voi olla iso elämänmuutos tai sellaisen suunnittelu. Esimerkkeinä tästä voi olla ennenaikainen eläkkeelle jääminen tai jonkin suuren hankinnan tai unelman toteuttaminen.

– Näissä tilanteissa halutaan usein varmistaa, että varoja riittää jatkossa myös yllättäviin menoihin ja mahdollisesti varallisuutta kartuttaviin sijoituksiin. Osa asiakkaistamme ei ole yksinkertaisesti kovin kiinnostunut varallisuuden hoidosta tai heillä ei ole siihen aikaa.

– He tietävät hyvin, että jotain pitäisi tehdä, mutta ulkoistavat asian mieluusti avaimet käteen -periaatteella varallisuuden hoitajille, Harju toteaa.

Korona-aika kerryttänyt varallisuutta

Varallisuussuunnitelman tekeminen saattaa olla ajankohtaisempaa kuin aikoihin, sillä kotitalouksien tileille kertyi korona-aikana miljardeja euroja lisää rahaa, kun sitä ei päässyt kuluttamaan juuri minnekään. Osa siitä halutaan sijoittaa nyt esimerkiksi asuntoihin, osakkeisiin ja rahastoihin.

Varallisuussuunnitelman teko lähtee liikkeelle asiakkaan taloudellisen tilanteen selvittämisestä mahdollisimman avoimesti, jotta kokonaiskuvasta tulisi oikeanlainen.
– Suunnitelmassa käydään läpi tulot, menot, säästöt, velat ja tulevaisuuden suunnitelmat – sanalla sanoen taloudellinen tilanne kokonaisuudessaan. Varallisuussuunnitelmassa otetaankin huomioon hyvin laajasti asiakkaan koko omaisuus, kun esimerkiksi sijoitussuunnitelmat keskittyvät enemmän finanssivarallisuuden käsittelyyn.

Harjun mukaan olennaista on, että pitkän aikavälin suunnitelmat ja lyhyen ajan taloudellinen varautuminen eivät saa olla ristiriidassa keskenään. Eli jos asiakkaan suunnitelmissa on ostaa lähiaikoina vaikka kesähuvila, niin tähän tarkoitettua varallisuutta ei kannata laittaa tuottohakuisiin ja riskialttiisiin pitkän aikavälin sijoitustuotteisiin.

Osa taloudellista mielenrauhaa

Varallisuussuunnittelun tarkoitus olisi, että asiakkaalle syntyy selkeä käsitys omasta varallisuudestaan ja sen tulevaisuudesta. Se luo osaltaan taloudellista mielenrauhaa.

Varallisuusneuvontaa ja -suunnittelua helpottaa sekin, että asiakkaat puhuvat talousasioistaan avoimemmin kuin 15 vuotta sitten, jolloin Heikki Harju aloitti työnsä sijoitusneuvojana. Siinä suhteessa varallisuusneuvonta on muuttunut helpommaksi kuin ennen.

– Eroa asiakkaiden välillä syntyy esimerkiksi siinä, haluaako asiakas lähinnä turvata varallisuutta inflaatiolta tai lähdetäänkö suunnittelulla tavoittelemaan varallisuuden kasvua hyväksymällä riskit. Toisaalta kyse voi olla siitäkin, haluaako hän itse miettiä ja hoitaa sijoituskohteiden yksityiskohtia, vai onko hajautettu varainhoitoratkaisu sopivampi.

Varallisuussuunnitelma on myös hyvä nähdä työvälineenä, joka muuttuu joustavasti elämäntilanteen ja -tavoitteiden myötä.

Nousuja ja laskuja

Asiakkaan riskinsietokyvyn selvittäminen on tärkeä osa neuvontaa.

– Voimme käyttää tähän työkalujamme ja kysymyspatteristoa. Vaikka historia ei ole tae tulevaisuudesta, voi sijoituskohteiden aikaisempi kehitys ja asiakkaan oma käyttäytymin romahduksissa valaista tulevaa.

– Minusta asiakkaan yöunien pitää kestää valittujen sijoitusratkaisujen alamäet ja riskit. Tämän asian tunnistamiseksi sijoitusneuvoja tarvitsee paljon psykologista silmää. Tulevaisuuden rakentaminen sijoitusmielessä kannattaa, vaikka romahduksia tuleekin aika ajoin. Niistä on aina noustu, joskus nopeammin, toisinaan hitaammin. Esimerkiksi koronaan liittyvästä sijoitusmarkkinan romahduksesta toivuttiin todella nopeasti, Harju summaa.

Danske Premium - kokonaisvaltaista varallisuusneuvontaa

Kattava talouden kokonaiskuva antaa sinulle ja läheisillesi mahdollisuuden tehdä oikeat päätökset tulevaisuutta varten.

Tutustu Danske Premiumiin