Taloudellinen mielenrauha jakaantuu epätasaisesti sukupuolten välillä Suomessa, kertoo Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha -tutkimus. Miesten taloudellinen mielenrauhan indeksi on 6,6, kun taas naisilla se jää 6,2:een. Suomalaisnaisten taloudellinen mielenrauha on Pohjoismaiden heikoin, sillä ruotsalaisnaisilla taloudellinen mielenrauha on 6,5, tanskalaisnaisilla 6,9 ja norjalaisnaisilla 6,7.

Taloudellinen mielenrauha -indeksi koostuu 9 muuttujasta, joista lasketaan 1–10 välillä oleva taloudellinen mielenrauha -indeksi.

– Mikäli ero suomalaisten miesten ja naisten taloudellisen mielenrauhan välillä olisi samankokoinen kuin muissa Pohjoismaissa, olisimme jo saavuttaneet Ruotsin taloudellisen mielenrauhan tason. Suomalaisten miesten taloudellinen mielenrauha on ruotsalaisten miesten kanssa samaa tasoa, mutta suomalaisten naisten taloudellinen mielenrauha laahaa jäljessä ruotsalaisiin naisiin nähden, ja ero norjalaisiin ja tanskalaisiin naisiin on vielä suurempi, senioristrategimme Kaisa Kivipelto sanoo.

Myös suomalaisnaisten taloudellinen mielenrauha on kuitenkin noussut viime vuosina: vuonna 2018 indeksi oli naisten osalta 5,9 ja miesten 6,3. Molempien indeksi on siis noussut 0,3 pistettä.

Ero syntyy arjessa

Naisten ja miesten väliset talouserot ovat olleet esillä Suomessa jo aiemmin.

– Tiedossa on, että miesten ja naisten ansiotuloissa on eroa muun muassa ammattien sukupuolittuneisuuden ja tehtyjen työtuntien vuoksi. Surullista on kuitenkin huomata, että eroa on etenkin omaisuustuloissa – jos bruttona naisten ansiotuloeuro on 75 senttiä, on naisten brutto-omaisuustuloeuro vain 35 senttiä. Toisaalta esimerkiksi luottohäiriömerkinnät ovat yleisempiä miehillä kuin naisilla.

Taloudellinen mielenrauha -indeksi mittaa varsinaisen taloustilanteen lisäksi arviota omasta taloudellisesta tilanteesta ja tulevaisuudenuskosta. Naisilla suurin ero miehiin verrattuna muodostuu riittävän eläkkeen kertymisestä, rahan riittävyydestä arjessa ja yleisessä luottamuksessa omaan taloustilanteeseen. Eläkkeen riittäminen on pohjoismaisia naisia yhdistävä huoli, sillä myös muissa maissa ero miesten eduksi oli suuri tässä kysymyksessä.

– Ongelma on tietenkin enemmän rakenteissa kuin yksilön ratkaistavissa, mutta nostaisin kolme tärkeää tekijää naisille pohdittavaksi: ammatinvalinta, perhevapaiden tasainen jakaminen puolison kanssa ja oman varallisuuden kerryttäminen. Jos näihin, edes yhteen näistä pystyy itse vaikuttamaan, uskallan luvata, että myös taloudellinen mielenrauha on askelen lähempänä.

Suomalaisten taloudellinen mielenrauha korkeampi kuin koskaan aiemmin

Suomalaisten tilanne taloudellisen mielenrauhan eri indikaattorien kohdalla on parantunut huomattavasti edellisvuosista. Suomalaiset ovat entistä luottavaisempia taloudelliseen tilanteeseensa ja suhtautuvat talouteensa entistä optimistisemmin. Myös huoli rahojen riittävyydestä on vähentynyt. Mikäli kehityskulku jatkuu samanlaisena, saavutamme Pohjoismaisen mielenrauhan tulevina vuosina.

Tutustu raporttiin