Sijoittajat etsivät nyt tuottoa poikkeuksellisen vaikeissa olosuhteissa. Osakemarkkinoiden jyrkät kurssilaskut ovat johtuneet nousevien korkojen, sodan ja kasvavan taantumapelon kitkerästä sekoituksesta. Danske Bankin tuore sijoitusnäkemys ennustaa, että seuraavien 12 kuukauden osakkeet tuottavat globaalisti 0-5 prosenttia.

- Sijoittajat keskittyvät juuri nyt kielteisiin, pehmeisiin talouslukuihin kuten luottamusindikaattoreihin enemmän, kuin hyviin koviin talouslukuihin kuten Yhdysvaltojen hyviin kulutuslukemiin, vahvoihin työmarkkinoihin ja uusimpaan tuloskauteen, joka ylitti jälleen odotukset – tosin positiivisia yllätyksiä oli nyt vähemmän kuin edellisillä tuloskausilla, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto. 

Ukrainan sota on jäänyt taka-alalle sijoitusmarkkinoilla, kun osakemarkkinat elpyivät odotusten mukaan nopeasti sodan alkamisesta johtuneen alkureaktion jälkeen. Sittemmin ovat korkojen nousu ja taantuman pelko laskeneet osakkeita vieläkin enemmän. 

- Sodalla on useita pitkäkestoisia vaikutuksia sijoittajiin. Euroopassa keskitytään voimakkaasti energiahuollon muokkaamiseen riippumattomaksi Venäjän öljystä ja kaasusta, ja vihreiden ratkaisujen käyttöönottoa kiirehditään. Myös toimitusketjujen kestävyyteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota, samoin kuin siihen, että on tärkeää olla riippumaton politiikkojen ailahteluista Kiinan kaltaisissa autokratioissa.

Yhdysvalloissa paras tuottopotentiaali 

Osakemarkkinat ovat laskeneet huomattavasti enemmän Yhdysvalloissa kuin Euroopassa tänä vuonna. Danske Bank näkee tällä hetkellä yhdysvaltalaisessa osakkeissa paremman tuottopotentiaalin.

- Talouskasvu on Yhdysvalloissa edelleen kunnossa, ja talouden uudelleen avautuminen tukee sitä. Yhdysvaltalainen kuluttaja on kestänyt korkeaa inflaatiota poikkeuksellisen vahvojen työmarkkinoiden ja runsaiden säästöjen ansiosta. Odotamme inflaation pian saavuttavan huippunsa, mikä voi entisestään tukea kulutusta.
Kivipellon mukaan ylipainottamalla yhdysvaltalaisia osakkeita voi saada myös tietynasteista suojaa markkinamyllerryksiltä ja taantuman riskiltä. 

- Markkinamyllerrysten aikoina yhdysvaltalaiset osakkeet menestyvät usein suhteellisen hyvin, koska laatuosakkeiden osuus on suuri. Samalla epävarmuus pääsääntöisesti myös vahvistaa dollaria, mikä hyödyttää ulkomaisia sijoittajia. Yhdysvaltalaiset osakkeet eivät ole muihin markkinoihin verrattuna halpoja, mutta hinnat ovat laskeneet kohtuullisemmalle tasolle.
Korkojen nousu on muuttanut näkymiä etenkin kasvuosakkeiden osalta, joiden kurssit ovat laskeneet voimakkaasti. Danske Bank suosittelee valikoimaan nyt laatuosakkeita 

- Toimialojen osalta suosittelemme hieman varovaisempaa kokoonpanoa, jossa ylipainotetaan defensiivisiä terveydenhuollon ja yhteiskuntapalveluiden toimialoja ja alipainotetaan suhdanneherkempiä viestintää ja kulutushyödykkeitä.


Haluatko kuulla lisää?

Danske Bank järjestää webinaarin, jossa käsitellään talouden ja sijoitusmarkkinoiden keskeisiä näkymiä kesälle ja vuodelle 2022.

 

Linkki webinaariin