4f9eb635-9b63-48c9-88f5-45e8e647df4e


Miksi sijoitusten arvot ovat laskeneet alkuvuonna?

"Inflaatio on saavuttanut tason, jota monet meistä eivät ole koskaan ennen kokeneet tai tuskin muistavat, ja keskuspankkien on pakko ryhtyä toimiin. Siksi ne nostavat korkoja merkittävästi hillitäkseen taloudellista toimintaa ja siten hidastaakseen inflaatiota. USA:ssa keskuspankki on itse asiassa jo hyvässä vauhdissa, ja markkinoilla pelätään, että voimakas kiristäminen aiheuttaa taantuman. Markkinakorot ovat nousseet jo tänä vuonna merkittävästi, ja lisäksi Ukrainassa käynnissä oleva sota nostaa entisestään energian ja elintarvikkeiden hintoja ja pahentaa siten korkean inflaation ja nousevien korkojen ongelmaa. Tämä on saanut osakekurssit laskuun”, sanoo Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto.

Mielestämme lievä taantuma sisältyy pitkälti tämänhetkisiin osakekursseihin. 
- Kaisa Kivipelto, Danske Bankin senioristrategi.

Nousevat korot vaikuttavat kaikkien sijoitusmuotojen hinnoitteluun, kun sijoitusten tuottamien tulevaisuudessa odotettavien kassavirtojen nykyarvot ovat pienemmät korkeamman korkokannan vuoksi. Vaikutus on tänä vuonna näkynyt etenkin korkosijoituksissa negatiivisena hintakehityksenä, kun korkotaso on noussut erittäin voimakkaasti lyhyessä ajassa.

Normaalisti korkosijoituksista odotettavissa oleva hajautushyöty osakekurssien laskiessa on siis loistanut poissaolollaan tässä erittäin poikkeuksellisessa markkinassa.Voivatko osakkeet jatkaa laskuaan?

"Lyhyt vastaus on kyllä. Historiassa ollaan nähty, kuinka ns. karhumarkkina* pörssissä on joskus alku suuremmalle laskumarkkinalle, varsinkin jos samoihin aikoihin talous painuu taantumaan. Viimeisen 150 vuoden aikana Yhdysvaltain suurimpia pörssiyrityksiä sisältävässä S&P 500 -osakeindeksissä on nähty 24 laskumarkkinaa, ja niiden aikana kurssit ovat laskeneet keskimäärin 36 prosenttia. Tämä keskiarvo sisältää kuitenkin merkittäviä eroja riippuen siitä, edeltääkö kurssilasku taantumaa vai ei.

Taantumaa edeltävässä karhumarkkinassa on nähty keskimäärin 39 prosentin kurssilasku, kun taas karhumarkkina ilman taantumaa on historiassa tarkoittanut keskimäärin 25 prosentin kurssilaskua. Historiaan peilaten voi siis ajatella, että sillä nähdäänkö lähiaikoina taantuma vai ei on suuri merkitys, mutta ei tietenkään ole takeita, että historia tällä kertaa toistaisi itseään."

Karhut ja härät pörssissä

  • Karhumarkkina on amerikkalainen termi ajanjaksolle, jonka aikana osakemarkkinat ovat laskeneet vähintään 20 prosenttia edellisestä huipusta. Pieniä hintojen laskuja kutsutaan tyypillisesti korjauksiksi.
  • Karhumarkkinan vastakohta on härkämarkkina, joka kuvaa vähintään 20 prosentin kurssinousun ajanjaksoa osakemarkkinoiden äskettäisen pohjan jälkeen.
  • Historiallisesti härkämarkkinat ovat kestäneet paljon pitempään kuin karhumarkkinat. Osakekurssit ovat siis useammin nousussa, ja nousut keskeytyvät aika ajoin tilapäisten laskumarkkinoiden ja korjausten vuoksi.


Onko taantuma sitten tulossa?

”Arvioimme Danske Bankissa, että luvassa on lievä taantuma vuoden sisällä. Yhdysvaltain keskuspankin on vaikea tehdä niin sanottua pehmeää laskua – toisin sanoen alentaa inflaatiota vaikuttamatta talouden toimintaan. Tämä ei ole ollut mahdollista historiassa, ja riskejä lisää se, että Yhdysvaltain keskuspankki on myöhässä rahapolitiikan kiristämisessä. Siksi on todettava, että osakkeet voivat jatkaa laskuaan huolimatta jo nähdystä kurssilaskusta.

Jos toisaalta vältämme taantuman, mikä toki on edelleen vaihtoehto, niin voimme hyvinkin olla lähellä osakemarkkinoiden pohjaa. Mielestämme lievä taantuma sisältyy suurelta osin osakkeiden tämänhetkisiin hintoihin. Joten jos nähdään merkkejä inflaation hidastumisesta, minkä myötä keskuspankit voivat hellittää hieman ja lieventää viestejään rahapolitiikan kiristämiseen liittyen, se todennäköisesti näkyisi helpotuksena osakemarkkinoilla."

 

Mitä minun pitäisi tehdä sijoittajana? Kannattaako esimerkiksi nyt myydä sijoitukset ja keskeyttää kuukausisäästäminen?

”Ei kannata, vaan ensisijaisesti suosittelemme, että pysyt rauhallisena ja pysyt strategiassasi. Suurten hintavaihteluiden jaksot ovat osakemarkkinoiden perusehto. Ilman heiluntaa eivät hyvät tuototkaan ole mahdollisia.”

Suosittelemme kuitenkin sijoittajia pitämään riskinottohalunsa tällä hetkellä hallinnassa ja välttämään tarpeettomia riskejä. Olemme sijoitusnäkemyksessämme joulukuusta 2021 lähtien suositelleet sijoittajille neutraalia painotusta osakkeissa. Tämä tarkoittaa, että tällä hetkellä suosittelemme sijoittajia pitämään salkussaan saman osuuden osakkeita kuin heidän pitkän aikavälin sijoitusstrategiansa edellyttää. Osakkeissa suosimme laatuyhtiöitä eli vahvoja yrityksiä, joilla on hyvät valmiudet selviytyä myrskyisistä jaksoista, koska niillä on vankka taloudellinen perusta ja vakaat liiketoimintamallit. Yhdysvaltain osakemarkkinoilla on paljon laadukkaita yrityksiä, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, että tällä hetkellä suosittelemme yhdysvaltalaisten osakkeiden ylipainottamista.

Jos sinulla on uusia varoja, joiden sijoittamista harkitset, on hyvä huomata, että historiallisesti on ollut tärkeämpää, kuinka kauan olet sijoittanut kuin milloin tarkalleen olet tehnyt sijoituksen. Sanotaankin, että aika markkinoilla on paljon tärkeämpää kuin markkinoiden ajoitus. Lisäksi, ajallinen hajautus on tässäkin markkinassa hyvä neuvo, aivan kaikille sijoittajille."

 

Omistan rahastoa, jossa iso osa tai jopa kaikki sijoitukset ovat korkosijoituksissa. Nyt näidenkin arvot ovat tulleet vuoden alusta alas. Voiko sijoitusten arvo mennä jopa nollaan?

”Kaikessa sijoittamisessa on riskejä. Kuitenkin korkosijoituksissa riski, eli arvonvaihtelu, on perinteisesti ollut osakesijoituksia matalampi. Sijoittajien, joilla on maltillisempi riskinsietokyky ja/tai lyhyempi sijoitusaika on usein suositeltu pitävän korkeampaa korkosijoitusten painoa osakkeiden sijasta. Korkorahastoissa sijoituskohteina oleviin joukkolainoihin (esimerkiksi valtionlainat tai yritysten liikkeeseen laskemat lainat) liittyy sitoumus koron ja lainan takaisinmaksamisesta sijoittajille, jolloin näihin liittyy vähemmän epävarmuutta tulevasta tuotosta ja takaisinmaksusta esimerkiksi osakkeisiin verrattuna.

Korkojen noustessa korkosijoitusten nykyarvo laskee, mikä näkyy nyt sijoitusten kehityksessä. Myös erilaisissa korkosijoituksissa voi olla enemmän liikkeeseenlaskijaan (eli lainan takaisinmaksun varmuuteen) liittyvää riskiä (esimerkiksi heikomman luottoluokituksen yrityslainoissa), jolloin muun muassa näissä sijoituksissa epävarmemmat ajat voivat näkyä suurempana arvon laskuna.

Rahastoissa kuitenkin huolehditaan riskien hallinnasta ja sijoitusten hajauttamisesta useaan kohteeseen siten, että yksittäisten sijoitusten osuus ei muodosta kokonaisuudesta liian suurta osaa. Esimerkiksi maailmanlaajuisesti hajautetuissa ratkaisurahastoissa, kuten Danske Invest Kompassi -rahastoissa, sijoitukset on ohjattu usean eri rahaston kautta sijoitusmarkkinoille, jolloin yksittäisen osakkeen tai korkosijoituksen osuus on hyvin pieni. Jotta kaikki rahaston omistamat valtiolainat tai yrityslainat menettäisivät arvonsa kokonaan, tarkoittaisi tämä käytännössä kaikkien maailman valtioiden ja yritysten konkurssia. Tällainen tilanne tarkoittaisi liki totaalista maailmanlaajuista rahoitusmarkkinoiden ja talouden romahdusta, ja tällaisen tilanteen toteutuminen ei näkemyksemme mukaan ole realistista.

Nykyisessä talousympäristössä on omat haasteensa ja sijoitusten arvot voivat vaihdella ja myös laskea jatkossakin. Neuvomme kuitenkin on pitää kiinni omasta suunnitelmasta ja varmistaa, että salkussa on tätä suunnitelmaa tukevat sijoituskohteet sekä riittävä hajautus. Nousseet korot sekä laskeneet sijoitusten arvot toki tarjoavat riskin ohella myös mahdollisuuksia tulevan tuoton tavoittelussa. Laskumarkkinoiden keskellä esimerkiksi osakemarkkinoilla on nähty usein myös voimakkaita nousupäiviä, joiden merkitys on pitkäjänteisessä tuotontavoittelussa merkityksellinen. Eli yleensä pitkäjänteisen sijoittajan ei kannata olla pois markkinoilta myöskään tällaisina aikoina, vaan keskittyä pitämään sijoitusaikansa mahdollisimman pitkänä ja mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi hyödyntää säännöllistä kuukausisäästämistä arvonvaihtelun tasoittamiseksi sekä sijoitusten ajalliseksi hajauttamiseksi.”

Tutustu kokoamiimme vinkkeihin, jotka sijoittajan on aina hyvä pitää mielessä, kun markkinat heilahtelevat