Bloombergin lokakuun lopussa julkaisemassa tiedotteessa sanottiin, että Danske Bank erottuu parhaana pankkina rahoituksensa hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä – toisin sanoen hiilijalanjäljen, joka syntyy pankin asiakkailleen lainaamista varoista.

”Ilmastonmuutos on yksi yhteiskunnan suurimmista haasteista. Meillä on asiakkaita toimialoilla, jotka jättävät merkittävän hiilijalanjäljen, ja pankkina meillä on keskeinen rooli auttaa asiakkaitamme heidän vihreässä siirtymässään. Keskeinen edellytys meille olla mukana asiakkaittemme siirtymän edistämisessä on, että tunnemme rahoituksemme hiilijalanjäljen, olemme asettaneet selkeät ja kunnianhimoiset vähennystavoitteet, raportoimme niiden toteutumisesta sekä asetamme konkreettisia toimia", sanoo Samu Slotte, Danske Bank -konsernin kestävän rahoituksen johtaja.

Bloomberg Intelligence -tutkimusyhtiön tunnustus perustuu arvioihin sekä toteutettujen että tulevien transaktioiden hiilijalanjäljestä. Tulevia transaktioita koskevat arviot on ekstrapoloitu pankin asettamien vähennystavoitteiden mukaisesti.

Toimialakohtaiset päästötavoitteet

Euroopan keskuspankki (EKP) on asettanut kolmen vuoden määräajan, johon mennessä EKP:n valvonnassa olevien 186 suuren pankin on pantava täytäntöön EKP:n ilmastovaatimukset. Yksi vaatimuksista on pankin lainasalkun hiilijalanjäljen määritteleminen.

Aiemmin tänä vuonna Danske Bank asetti ensimmäisenä pohjoismaisena pankkina vuoden 2030 päästötavoitteet niille kolmelle sektorille, jotka aiheuttavat pankin antolainaussalkussa suurimmat hiilidioksidipäästöt. Tavoitteena pankilla on tehdä asiakasportfoliostaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä Pariisin sopimuksen mukaisesti. Tavoitteet kattavat Danske Bankin lainasalkussa olevat yhtiöt, jotka toimivat merenkulun, energian ja öljyn ja kaasun tuotannon aloilla.

Lue lisää kestävästä rahoituksesta.

Danske Bankin vuoden 2030 toimialakohtaiset päästötavoitteet


Merenkulku

Vähennämme lainasalkkumme hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2030 mennessä merenkulun osalta 20-30 prosenttia kuljetettua yksikköä kohden vuoden 2020 tasoon verrattuna. Päästöt mitataan ”Poseidon Principles” -standardin mukaisesti. Näin varmistetaan samalla, että asiakkaiden edistymisestä raportoidaan ja että sitä seurataan jatkuvasti. Tarjoamme merenkulkusektorin asiakkaille siirtymäkauden rahoitusta varmistaaksemme, että he tekevät tehokkuusparannuksia ja mahdollistaaksemme vanhojen alusten korvaamisen uusilla ja entistä tehokkaammilla aluksilla, jotka usein käyttävät vaihtoehtoisia polttoaineita.

 

Energiayhtiöt

Vähennämme lainasalkkumme hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2030 mennessä energiayhtiöiden osalta 30 prosenttia tuotettua sähkön ja lämmön kilowattituntia kohden vuoden 2020 tasoon verrattuna. Energiayhtiösektorilla toimivat Danske Bankin asiakkaat ovat jo pitkällä hiilidioksidipäästöjensä vähentämisessä, sillä sektorilla on tehty jo varhain kestäviä sijoituksia vesivoimaan, tuulienergiaan ja biomassaan.

 

Öljyn ja kaasun tuotanto (tuotantoketjun alkupää)

Vähennämme lainasalkkumme hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2030 mennessä öljyä ja kaasua tuottavien asiakkaiden osalta 50 prosenttia vuoden 2020 tasoon nähden. Tällä hetkellä ei ole olemassa selkeää standardia öljyntuottajayritysten siirtymän mittaamiseksi. Sen sijaan, että asettaisimme toimintokohtaisen tavoitteen siirtymälle, tulemme pienentämään lainasalkkuamme. Asetettu taso heijastaa pohjoismaisten öljyn- ja kaasuntuotantoyhtiöiden investointitarpeiden laskua keskeisissä nollaskenaarioissa ja mahdollistaa samalla tuen tarjoamisen tehokkaimmille tuottajille myös vuoden 2030 jälkeen.