Kuvaaja: Taloudellisen mielenrauhan indeksi Pohjoismaissa

Mitä on taloudellinen mielenrauha?

Mitä taloudellinen mielenrauha itse asiassa tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä, ettei tarvitse ruokakaupassa miettiä valintojaan hintojen perusteella? 

Tutkimuksen pohjalta on luotu suomalaisten taloudellista mielenrauhaa kuvaava indeksi. Asteikolla 1-10 suomalaisten taloudellinen mielenrauha saa arvosanan 6,1. Muissa Pohjoismaissa taloudellinen mielenrauha näyttäisi olevan hieman korkeammalla tasolla kuin Suomessa.

Vaikka suomalaiset ovat vertailumaita pessimistisempiä oman taloudellisen tilanteensa suhteen, tulevaisuus näyttäytyy suomalaisten mielessä jopa vertailumaita myönteisemmässä valossa.

Mitä on taloudellinen mielenrauha?

Suomalaisilla vahva usko tulevaisuuden näkymiin

Millainen on yrittäjän taloudellinen mielenrauha?

Danske Bank kysyi yli 300 suomalaiselta yrittäjältä, millä tasolla heidän taloudellinen mielenrauhansa on – eli millaisena oma sekä yrityksen taloudellinen tilanne ja sen tulevaisuus yrittäjälle itselle näyttäytyy. 

Yleisesti ottaen suomalaiset ovat muita Pohjoismaita pessimistisempiä oman taloudellisen tilanteensa suhteen, mutta suomalainen yrittäjä on tilanteeseensa pääosin tyytyväinen: 74 prosenttia yrittäjistä suhtautuu omaan taloudelliseen tilanteeseensa vähintään luottavaisesti, kun kaikilla suomalaisilla tämä osuus on 65 prosenttia.

Optimismi lisääntyy, mitä pidemmälle tulevaisuuteen katsotaan. Yrittäjät tuntuvat luottavan siihen, että omalla työllä pystyy vaikuttamaan omaan talouteen positiivisesti. 

Millainen on yrittäjän taloudellinen mielenrauha?

Valtaosa yrittäjistä uskoo taloudellisen tilanteensa kehittyvän positiivisesti

Yrittäjät sijoittavat huomattavasti aktiivisemmin kuin muu väestö Suomessa

Vaurastuminen on arkipäiväistynyt

Suomi on vaurastunut tuntuvasti viimeisen 30 vuoden aikana. Tuona ajanjaksona keskimääräisen suomalaisen kotitalouden nettovarallisuus on lähes kaksinkertaistunut. 

Myös sijoittamisesta on tullut suomalaisille arkipäiväisempää, eikä sitä nähdä enää talousgurujen, eliitin tai miesten yksinoikeutena. Silti edelleenkin vain 36 % sijoittaa ylimääräisiä säästöjään. Sijoittamisen jättävät väliin useammin naiset kuin miehet, useammin pelkän peruskoulun suorittaneet kuin ammatillisen tai korkeakoulutasoisen tutkinnon suorittaneet. 

Suurimmalle osalle suomalaisista vauraus tarkoittaa sitä, ettei joudu murehtimaan henkilökohtaisesta taloudestaan. Yli puolet kokee vaurauden merkitsevän sitä, että on taloudellisesti itsenäinen, samoin yli puolet kokee sen tarkoittavan sitä, että voi elää haluamallaan tavalla.

Vaurastuminen on arkipäiväistynyt Suomessa

Suomalaisille miehille sijoittaminen on harrastus, naisille haaste