Danske Bankin Suomen liiketoiminnan kokonaistuotot olivat 645,4 miljoonaa euroa vuonna 2017 (2016: 617,9 miljoonaa euroa, kasvu 5 %). Kasvuun vaikuttivat korkokatteen ja arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuottojen kasvu. Alhaisesta korkotasosta huolimatta korkokatteen kasvua tukivat alhaisemmat rahoituskustannukset, luotonannon kasvu ja talletuskorkojen järjestely. Liiketoiminnan kulut pienenivät 2 prosenttia, ja tulos ennen veroja kasvoi 15 prosenttia 278,2 miljoonaan euroon.

– Danske Bank on vahvasti sitoutunut kasvattamaan markkinaosuuttaan Suomessa, ja viime vuosina olemme onnistuneet johdonmukaisesti vahvistamaan sekä taloudellista tulosta että asiakastyytyväisyyttä kaikissa segmenteissämme. Vakaa taloudellinen asemamme tarjoaa nyt hyvän pohjan tulevaisuuden kasvulle. Olen iloinen nähdessäni, että kuluttajien kiinnostus asuntolainoihin on korkea, ja että uusi sijoitustarjontamme on otettu vastaan positiivisesti, sanoo Danske Bankin Suomen maajohtaja Risto Tornivaara

Danske Bank lanseerasi uuden sijoitustarjoamansa ensimmäisen vaiheen Suomessa marraskuussa 2017, ja koko tarjonnan tammikuussa 2018. Uusi sijoitustarjoama perustuu avoimuuteen, tasapuolisuuteen ja johdonmukaisuuteen ja antaa asiakkaille vapauden valita sekä miten he sijoittavat varallisuuttaan että millaisista sijoituspalveluista he ovat valmiita maksamaan.

Tammikuussa 2018 Danske Bank lanseerasi myös toisen vaiheen yhteistyöstään Akavan kanssa. Yhteistyöhön kuuluvat räätälöity asuntolainaetu sekä päivittäisten pankkipalveluiden edut Akavan jäsenliittojen jäsenille. Toisen vaiheen käynnistyessä yhteistyön piiriin kuului noin 92 prosenttia kaikista Akavan jäsenliittojen jäsenistä.

Danske Bankin Suomen toimintojen avainluvut


Milj. euroa 2017 2016 Muutos
Korkokate 357,3 331,5 7,8 %
Nettopalkkiotuotot 250,9 257,8 2,7 %
Arvopaperi- ja valuuttatoiminnan nettotuotot 18,0 16,4 9,8 %
Muut tuotot 19,2 12,2 57,6 %
Tuotot yhteensä 645,4 617,9 4,5 %
Liiketoiminnan kulut 368,0 375,4 2,0 %
Voitto ennen arvonalentumistappioita 277,4 242,5 14,4 %
Arvonalentumistappiot luotoista -0,8 1,3
Voitto ennen veroja 278,2 241,2 15,3 %
       
Kulut/tuotto -suhde, % 57,0 % 60,8 % -3,7 %
Luottokanta 22 046,4 21 397,3 3,0 %
Talletukset 22 321,8 18 576,8 20,2 %
Henkilöstö, FTE (keskimäärin) 1802 1970 8,5 %

Toimintojen sulautuminen Suomessa

Kuten vuoden 2016 vuosikertomuksessa ensimmäisen kerran kerrottiin, Danske Bank yhdisti Suomen pankkitoimintansa yhdeksi sivuliikkeeksi vuoden 2017 loppupuolella. Konsernin pankkipalveluita tarjoaa Suomessa nyt Danske Bank A/S, Suomen sivuliike. Osana Danske Bankin pyrkimystä yksinkertaistaa organisaatiorakenteitaan ja taloudellisia rakenteitaan, Danske Bank A/S:n kokonaan omistama tytäryhtiö Danske Kiinnitysluottopankki Oyj yhtiöitettiin 31.10.2017. Muutokset yritysrakenteessa ovat luonteeltaan lähinnä teknisiä, eikä niillä ole vaikutusta siihen, miten palvelemme asiakkaitamme. Toimintojen sulauttaminen ei vaikuta myöskään työntekijöihimme.