Danske Bank on päättänyt sulkea pois Venäjän valtion joukkovelkakirjat ja Venäjän valtion omistamat yhtiöt, kuten Gazpromin, sijoitussalkuistamme sekä tuotteistamme, mukaan lukien Danske Invest -rahastot. Toimeenpanemme päätöksen tavalla ja tahdilla, joka on linjassa varainhoidollisen vastuumme kanssa. Keskitymme siten myymään nämä sijoitukset siten kuin velvoitteemme ja markkinoiden mahdollisuudet kaupankäynnin osalta sallivat.

– Olemme tyrmistyneitä Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan, joka on täysin vastoin Danske Bankin arvoja, ja joka luonnollisesti on myös täysin ristiriidassa Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen politiikan kanssa. Pankkina ja maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän osana meillä on avainrooli sen varmistamisessa, että Venäjään kohdistuvat pakotteet tulevat käytäntöön oikea-aikaisesti ja tehokkaasti, sanoo Carsten Egeriis, Danske Bankin toimitusjohtaja.

Saamme tällä hetkellä paljon kysymyksiä asiakkailtamme, jotka haluavat kuulla lisää sijoituksista Venäjälle ja toimistamme sijoitusten poissulkemisessa. Alla löydät vastauksia yleisimpiin kysymyksiin:

Voinko ostaa venäläisiä osakkeita tai joukkolainoja Danske Bankin kautta?

Et voi, tällä hetkellä näiden ostaminen ei ole mahdollista.

Voinko myydä venäläisiä osakkeita tai joukkolainoja Danske Bankin kautta?

Tällä hetkellä Venäjän keskuspankki on sulkenut maan pörssin välttääkseen sijoituksiin kohdistuvaa vahvaa myyntipainetta, joka voisi johtaa voimakkaaseen arvonlaskuun. Vain aika näyttää, milloin Moskovan pörssi taas aukeaa ja arvopapereita voi jälleen myydä. Tällä hetkellä venäläisiä osakkeita ei siis voi myydä ennen kuin pörssi jälleen aukeaa.

Voinko edelleen ostaa ja myydä rahasto-osuuksia Danske Invest -rahastoissa, jotka tällä hetkellä sisältävät Venäjän valtionlainoja tai Venäjän valtio-omisteisia yhtiöitä?

Kyllä, lukuun ottamatta Danske Invest Russia ja Eastern Europe -rahastoja, joissa Venäjään kohdistuvat sijoitukset edustavat merkittävää osaa salkusta. Näiden kahden rahaston osalta toimeksiannot keskeytettiin 28.2.2022, koska Venäjän osakemarkkinan sulkeutumisen vuoksi rahastoille ei voi laskea luotettavasti arvoa eikä Venäjän pörssissä voi käydä kauppaa. Markkinoiden avautumisen aikataulu ei ole tiedossa.

Mitä tapahtuu Danske Invest Russia ja Danske Invest Eastern Europe -rahastoille?

Rahastojen jatkosta päätetään erikseen, ottaen huomioon, että pankilla ei tästä eteenpäin ole halukkuutta sijoittaa Venäjän valtionlainoihin eikä Venäjän valtionyhtiöihin.

Sota Ukrainassa ja kansainväliset sanktiot etenevät nopeasti. Me Danske Bankissa seuraamme tilannetta tiiviisti ja jatkuvasti arvioimme, onko tarvetta päivittää sijoitussuosituksiamme tai poissulkulistojamme.

Suomen Danske Bankin relevantit linkit:

Tietoa Ukrainan tilanteen vaikutuksista: Tietoa Ukrainan tilanteen vaikutuksista - Danske Bank

Rahastojen tietoja koskevat sivut: Danske Invest FI Homepage

Tämä ei ole täydellinen selvitys rahastoista tai niihin liittyvistä riskeistä. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä asiakkaan tulee tutustua rahastojen avaintietoesitteisiin ja muihin rahastomateriaaleihin.

Suomeen rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest Rahastoyhtiö Oy. Danske Bank A/S, Suomen sivuliike toimii Danske Invest Rahastoyhtiön asiamiehenä tarjotessaan Rahastoyhtiön hallinnoimia sijoitusrahastoja. Tanskaan rekisteröityjä rahastoja hallinnoi Danske Invest Management A/S ja Luxemburgiin rekisteröityjä rahastoja Danske Invest Management Company S.A.. Danske Invest Management A/S:n ja Danske Invest Management Company S.A:n hallinnoimien rahastojen jakelusta vastaa asiamiehenä Danske Bank A/S. Danske Bank A/S on nimittänyt Suomen sivuliikkeen toimimaan asiamiehenä tarjottaessa rahastoyhtiöiden hallinnoimia sijoitusrahastoja Suomessa. Rahastojen avaintietoesitteet, muut rahastomateriaalit sekä lisätietoa rahastoista on saatavissa osoitteessa www.danskeinvest.fi.