Danske Bank on päättänyt, ettei se enää 25. maaliskuuta jälkeen mahdollista kaupankäynnin toteutusta, selvitystä tai säilytystä minkään venäläisen arvopaperin osalta, joka ei jo ole asiakkaan säilytystilillä. Danske Bank ei myöskään toteuta venäläisten arvopaperien tai muiden rahoitusinstrumenttien siirtoja asiakkaan tilille. Tämä kielto koskee kaikkien venäläisten toimijoiden liikkeeseen laskemia arvopapereita ja muita rahoitusvälineitä, mukaan lukien ADR (American Depositary Receipt) ja GDR (Global Depositary Receipt) arvopapereita, joissa on liikkeeseen laskijana venäläinen taho. Jäljempänä näistä arvopapereista ja rahoitusvälineistä käytetään nimitystä ’venäläiset arvopaperit ja rahoitusvälineet’.

Tämä tarkoittaa, että Danske Bankin asiakkaat eivät voi enää:

  • ostaa venäläisiä arvopapereita ja rahoitusvälineitä säilytykseen Danske Bankissa
  • siirtää venäläisiä arvopapereita ja rahoitusvälineitä Danske Bankissa olevalle säilytystilille
  • lisätä omistusosuutta venäläisissä arvopapereissa ja rahoitusvälineissä säilytystilillään Danske Bankissa

Asiakkaat voivat kuitenkin pitää kaikki venäläiset arvopaperit ja rahoitusvälineet, jotka heillä on ollut säilytystilillään 25.3.2022. Samoja rajoituksia sovelletaan sijoitusrahastoihin, joilla on sijoituksia venäläisiin arvopapereihin ja rahoitusvälineisiin.