Ukrainan sota on nostanut energian hintoja ja inflaatiota entisestään, ja tämä huolestuttaa keskuspankkeja. Tällä viikolla Yhdysvaltain keskuspankki Fed pitää kauan odotetun korkokokouksen, ja olemme pyytäneet Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipeltoa kertomaan, mitä voimme odottaa korkokokoukselta ja miksi rahoitusmarkkinat ovat niin kiinnostuneita keskuspankkien toiminnasta.
Vastaamme: 
- Miksi keskuspankit ovat niin tärkeitä ja mikä on niiden tehtävä?
- Miten keskuspankit voivat hidastaa inflaatiota?
- Mitä odotamme keskuspankkien tekevän nyt?
- Miten minun tulisi suhtautua koronnostoihin sijoittajana?

Miksi keskuspankit ovat niin tärkeitä?

- Keskuspankeilla on erittäin tärkeä rooli talouden ja sijoitusmarkkinoiden kannalta, sillä niiden toiminta vaikuttaa suoraan talouden toimintaan. Se, mitä keskuspankit tekevät ja sanovat – ja myös eivät sano - antaa sijoittajille käsityksen siitä, miten keskuspankit arvioivat talouskehitystä ja mihin rahapolitiikka ja korot ovat menossa. Monet sijoittajat yrittävät ennustaa keskuspankkien toimia, ja jos markkinat odottavat keskuspankkien tekevän yhtä, mutta sitten ne tekevätkin jotain aivan muuta, voi siitä aiheutua epävarmuutta ja se voi johtaa osakekurssien heilahteluihin, Kaisa Kivipelto sanoo.
Keskuspankkien haasteena on astua jarrulle riittävän varovaisesti, jotta talouskasvu ei pysähdy, ja samalla jarruttaa tarpeeksi saadakseen inflaation jälleen alas.Kaisa Kivipelto, Danske Bankin senioristrategi

Mikä on keskuspankkien tehtävä?

- Keskuspankkien ensisijainen tehtävä on suojella hintavakautta, mutta myös tukea talouden toimintaa ja edistää tehokasta maksujärjestelmää. Jotkut keskuspankit, kuten Yhdysvaltain keskuspankki, pyrkivät myös turvaamaan korkean työllisyyden. Sekä Fedin että Euroopan keskuspankin EKP:n tavoitteena on varmistaa vakaa hintakehitys, eli pyrkiä noin 2 prosentin inflaatioon. Jos inflaatio on paljon korkeampi, sillä on negatiivisia seurauksia taloudelle, mm. koska rahojesi ostovoima heikkenee ja koska se voi johtaa hintojen nousun noidankehään. Jos inflaatio on huomattavasti alhaisempi tai nähdäänkin deflaatiota, ts. hintojen laskua, on riski talouden pysähtymisestä, koska kuluttajat lykkäävät kulutustaan. Et osta tänään, jos saat ostettua saman huomenna halvemmalla.

Miten keskuspankit yrittävät hillitä inflaatiota?

- Keskuspankit pyrkivät vaikuttamaan inflaatioon rahapolitiikalla eli rahapolitiikalla. muuttamalla korkojaan sekä ostamalla ja myymällä joukkovelkakirjoja. Keskuspankit voivat laskea korkoja ja ostaa esimerkiksi valtion obligaatioita, mikä piristää taloutta ja lisää inflaatiota. Kun keskuspankit nostavat korkoja tai myyvät joukkovelkakirjoja, sillä on päinvastainen vaikutus talouteen ja se hillitsee inflaatiota.

Mitä inflaatiolle sitten tapahtuu tällä hetkellä?

- Inflaatio on noussut 4,5 prosenttiin Suomessa ja peräti 7,9 prosenttiin USA:ssa ja olet luultavasti kokenut itse, että päivittäistavaroiden ostaminen ja auton tankkaus on tullut kalliimmaksi. Kiihtynyt inflaatio selittyy muun muassa poikkeuksellisen suurella tavaroiden kysynnällä, joka johtui palvelusektorin sulkemisesta koronakriisin aikana. Lisääntynyttä kulutusta auttoi elvyttävä finanssi- ja rahapolitiikka. Myös sulkemiset eri puolilla maailmaa ovat johtaneet laajalle levinneisiin tuotannon pullonkauloihin ja erittäin pitkiin toimitusaikoihin, mikä on johtanut hintojen nousuun. Lisäksi energian hinnat ovat nousseet jyrkästi, ja Ukrainan sota vaikuttaa energian hintoihin entisestään.Korkean inflaation lisäksi huolenaiheena ovat myös erityisesti Yhdysvaltojen työmarkkinat. Työttömyys on alhaista ja yrityksillä on vaikeuksia houkutella uusia työntekijöitä. Palkat nousevat ja pelot hinta-palkkakierteestä kasvavat. Inflaation pelätään johtavan vaatimuksiin korkeammista palkoista (elinkustannusten noususta johtuen), mikä puolestaan saa yritykset nostamaan hintoja, minkä jälkeen työntekijät vaativat lisää palkkaa, jotta he pystyvät kattamaan menonsa. jne. Edessä voi siis olla negatiivinen, itseään vahvistava kierre.
Vaikka koronnousut ovat yleensä negatiivisia osakemarkkinoille, rahoitussektorin yritykset hyötyvät korkojen noususta.
Kaisa Kivipelto, Danske Bankin senioristrategi

Mitä odotamme keskuspankkien tekevän?

- Odotamme Fedin nostavan korkoja useissa korkokokouksissaan vuoden 2022 aikana, ja näemme ensimmäisen koronnoston todennäköisesti jo tänään keskiviikkona tämän viikon korkokokouksen yhteydessä. Odotamme yleisesti rahapolitiikan merkittävää kiristämistä, mikä voi aiheuttaa vastatuulta taloudelle ja osakemarkkinoille. Keskuspankit ovat pitkään uskoneet, että korkea inflaatio olisi väliaikaista ja että korkoja ei siksi tarvinnut nostaa. Nyt he ovat kääntäneet takkinsa, mikä merkitsee lisää koronnostoja ja suurten joukkovelkakirjalainojen omistuksensa pienentämistä. Tämä huolestuttaa rahoitusmarkkinoita ja on vaikuttanut osakkeiden kehitykseen negatiivisesti alkuvuoden aikana. Keskuspankkien haasteena on astua jarrulle riittävän varovaisesti, jotta talouskasvu ei pysähdy, ja samalla jarruttaa tarpeeksi saadakseen inflaation jälleen alas. Odotamme kuitenkin kohtuullista kasvua tälle vuodelle odotetuista koronnostoista huolimatta, ja myös USA:n työmarkkinoilla saatetaan nähdä entistä enemmän työelämään palaavia ihmisiä, minkä pitäisi vähentää palkankorotuspaineita.

Miten minun tulee käyttäytyä sijoittajana, kun keskuspankit nostavat korkoja?

- Koronnostot tuovat vastatuulta osakkeille, kuten myös taloudelle. Lisäksi korkojen nousu pienentää yritysten tulevaisuuden tulosten nykyarvoa, mikä vaikuttaa erityisesti kasvuosakkeisiin, joissa suuri osa tuloksesta on odotettavissa vasta kaukana tulevaisuudessa. Lisäksi korkeammat korot tekevät velkakirjoista vähitellen houkuttelevamman vaihtoehdon osakkeille.
Onneksi muut tekijät vetävät päinvastaiseen suuntaan ja voivat tarjota hedelmällistä maaperää järkevälle globaalille kasvulle kevään ja kesän aikana. Ei vähäisimpänä, nyt näyttää siltä, että olemme matkalla ulos koronaviruksen varjosta läntisissä talouksissa ja odotamme sen voivan auttaa nostamaan sekä kulutusta että työllisyyttä. Huolimatta Ukrainan sodasta ja korkojen odotetusta noususta, odotamme osakkeille kohtuullista tuottoa seuraavien 12 kuukauden aikana. Tällä hetkellä markkinoilla vallitseva epävarmuus tarkoittaa kuitenkin sitä, että positiivisista tuotto-odotuksista huolimatta säilytämme osakkeissa neutraalin painon - ts. että tällä hetkellä suosittelemme sijoittajia pitämään salkussaan saman osuuden osakkeita kuin he odottavat painon olevan pitkällä aikavälillä.
Vaikka koronnostoilla on yleensä negatiivinen vaikutus osakemarkkinoille, rahoitussektorin yhtiöt hyötyvät korkojen noususta. Siksi suosittelemme tällä hetkellä sijoittajia ylipainottamaan rahoitusosakkeita osakesijoituksissaan. Samalla suosittelemme sijoittajille hyvää tasapainoa arvo- ja kasvuosakkeiden välillä sen sijaan, että keskittyisivät liian yksipuolisesti kasvuosakkeisiin, joihin korkojen nousu saattaa vaikuttaa.
Jos olet huolissasi inflaatiosta, voit sijoittaa inflaatiolinkattuihin joukkolainoihin, jotka suojaavat nousevaa inflaatiota vastaan. Muista kuitenkin, että jos inflaatio-odotukset laskevat, myös näiden inflaatiolinkattujen joukkolainojen hinta laskee.