Danske Bankin syksyllä 2017 teettämän Sijoitusneuvonta 2017 ‑kyselytutkimuksen* mukaan lähes 70 prosenttia suomalaisista kaipaa neuvoja ja tukea sijoittamiseen. Suomalaiset jakaantuvat sijoittajina kolmeen ryhmään:

  • Valtuuttajat (15 % suomalaisista) ulkoistavat sijoitustensa hoidon kokonaan asiantuntijalle
  • Neuvoa hakevat (53 %) haluavat keskustella sijoituksistaan asiantuntijan kanssa, mutta tehdä lopulliset päätökset itse
  • Kaupankävijät (33 %) hoitavat sijoituksensa täysin itsenäisesti.

Asiakaspalautteeseen ja laajaan asiakastutkimukseen pohjautuen Danske Bank uudistaa sijoituspalvelunsa tuomalla markkinoille kolme erilaista sijoituspalveluratkaisua: Danske Varainhoito, Danske Sijoitusneuvonta ja Danske Kaupankäynti. Uusien sijoituspalveluiden suunnittelun lähtökohtana ovat olleet asiakkaiden toivomat valinnanvapaus ja läpinäkyvyys: asiakas valitsee itselleen sopivan sijoituspalvelun ja omiin tarpeisiinsa parhaan palvelutason, joka vaihtelee täysin digitaalisesta hyvinkin räätälöityyn. Näin asiakas tietää, mitä hänen sijoituspalvelunsa sisältävät ja mitä hän niistä maksaa.

Ensimmäiset Danske Varainhoito -ratkaisut ovat marraskuusta 2017 lähtien saatavilla Danske Bankin täyden valtakirjan salkunhoitoasiakkaille. Kokonaisuudessaan uudet sijoituspalvelut tulevat asiakkaiden saataville Suomessa alkuvuodesta 2018. Danske Bankin uusi tarjoama täyttää Rahoitusvälineiden markkinat -direktiivin (MiFID II) vaatimukset, mutta Danske Bank ei halua tyytyä vain täyttämään lainsäädännön vaatimuksia vaan haluaa haastaa uudella tarjoamallaan varallisuudenhoidon perinteiset toimintamallit.

Neuvonnan hinta ja arvo selvästi esiin

37 % suomalaisista kokee kyselytutkimuksen mukaan saavansa pankiltaan sijoitusneuvontaa, mutta vain 4 % mieltää maksavansa siitä. Tämä heijastelee sitä, että sijoitusneuvonta on sisältynyt sijoituspalveluiden kokonaishintaan.

Danske Bank erottaa uusissa sijoituspalveluissaan selkeästi neuvonnan ja tuotteet toisistaan, jotta asiakas näkee selkeästi niiden roolin ja hinnat. Hinnoittelua selkiytetään lisäksi poistamalla uusissa palveluissa sijoitustuotteista, esimerkiksi rahasto-osuuksista, jakelupalkkiot.

”Suomessa käydyssä julkisessa keskustelussa sijoitusneuvonnan arvoa on usein epäilty. Me uskomme vahvasti, että varallisuudenhoitotoimialan tulevaisuus on neuvonnassa ja asiantuntijuudessa. Tarve neuvonnalle vain lisääntyy, kun ihmiset elävät aktiivista elämää yhä pitempään ja varallisuutta tarvitaan erilaisissa elämäntilanteissa. Uskomme, että neuvonta, joka huomioi henkilön kokonaistalouden ja tavoitteet tuo hänelle lisäarvoa. Tätä vastaa myös kyselytutkimuksemme tulos, jonka mukaan 70 % suomalaisista uskoo saavansa ammattilaisen avulla sijoituksilleen paremman tuoton kuin itse sijoittamalla. Hyvän sijoitusneuvonnan tulee olla aidosti asiakkaan tarpeista lähtevää, ja neuvonnan hinnoittelun tulee mielestämme olla yksinkertaista ja läpinäkyvää”, toteaa Danske Bankin Suomen Varallisuudenhoidon johtaja Kimmo Laaksonen.

Laadukkaan neuvonnan ja läpinäkyvyyden lisäksi Danske Bankin uusien sijoituspalveluiden kulmakivi on, että asiakkaalle on tarjolla aina markkinoiden parhaat tuotteet – olivat ne sitten pankin omia tai ulkopuolisten tarjoajien. Danske Bank tuokin valikoimiinsa laajasti muiden palvelutarjoajien tuotteita, kuten etf:iä, aktiivisia rahastoja ja vaihtoehtoisia sijoitustuotteita. Tuotevalinnoista vastaa rahastojen valintaan erikoistunut tiimi, joka on valittu seitsemän kertaa perättäin Tanskan parhaaksi rahastovalitsijaksi. Nyt osaaminen saadaan myös suomalaisten käyttöön.

Digitaalinen sijoitusneuvonta ja varainhoito rantautuvat Pohjoismaihin

Danske Bank tuo alkuvuonna 2018 markkinoille ensimmäisenä pohjoismaisena pankkina digitaaliset sijoitusneuvonta- ja varainhoitoratkaisut. Molemmissa asiakasta opastetaan digitaalisissa kanavissa valitsemaan tavoitteisiinsa ja sijoittajakuvaansa sopiva sijoituspalvelu ja -strategia.

Digitaalisen Danske Sijoitusneuvonnan valitseva asiakas saa pankin digitaalisten kanavien kautta viestin ja neuvon tarkistaa oman salkkunsa tilanne, kun pankin sijoitusnäkemykseen tai asiakkaan neuvonnan pohjana olevaan mallisalkkuun tehdään muutoksia tai kun asiakkaan salkku poikkeaa merkittävästi mallisalkusta. Asiakas tekee itse neuvojen perusteella lopullisen sijoituspäätöksen. Neuvonnan pohjana käytetään eri asiakasprofiileille sopivia mallisalkkuja, joiden sijoituskohteiden valinnasta vastaa rahastovalitsemiseen erikoistunut tiimi.

”Me uskomme, että neuvonnalla voidaan luoda arvoa sijoittajille, ja että sen tulee olla kaikkien saatavilla. Uudenlaiset digitaaliset ratkaisut mullistavat perinteisen sijoituspalvelutoiminnan, kun pankin parhaiden asiantuntijoiden näkemys ja neuvot saadaan kaikkien sijoitusneuvonta-asiakkaiden ulottuville samanaikaisesti. Voi jopa sanoa, että kyseessä on sijoitusneuvonnan ja -palveluiden demokratisoituminen”, Laaksonen päättää.

Helppoutta myös kokemattomammalle sijoittajalle

Uusi digitaalinen Danske Varainhoito pohjautuu kuuteen etf-pohjaiseen sijoitusstrategiaan. Danske Bank hoitaa varoja valitun sijoitusstrategian mukaisesti huolehtien siitä, että salkku pysyy tasapainossa ja vastaa asiakkaan tavoitteita. Kun salkkuun tehdään muutoksia, asiakas saa siitä välittömästi tiedon ja hän voi seurata kehitystä digitaalisten pankkipalveluidensa kautta.

Danske Sijoitusneuvonta- ja Varainhoito-palveluihin ei ole aloitus- eikä lopetusmaksuja, sijoitusrahastoihin liittyviä merkintä- tai lunastuspalkkioita eikä minimisijoituksia, joten kokemattomammankin sijoittajan kynnys aloittaa varallisuuden kartuttaminen on matala. Digitaalinen varainhoitoratkaisu sopii hyvin myös jatkuvaan kuukausisäästämiseen.

*) Danske Bankin Kantar Sifo Prosperalla teettämään verkkopaneelikyselyyn vastasi syyskuussa 2017 1000 suomalaisen edustava otos.