Asiakaspalautteeseen ja laajaan asiakastutkimukseen pohjautuen uudistamme varallisuudenhoidon palvelumme kokonaisvaltaisesti. Syksyllä 2017 teettämämme Sijoitusneuvonta 2017 -kyselytutkimuksen* mukaan suomalaiset jakaantuvat sijoittajina kolmeen ryhmään:

  • Valtuuttajat (15 % suomalaisista) ulkoistavat sijoitustensa hoidon kokonaan asiantuntijalle
  • Neuvoa hakevat (53 %) haluavat keskustella sijoituksistaan asiantuntijan kanssa, mutta tehdä lopulliset päätökset itse
  • Kaupankävijät (33 %) hoitavat sijoituksensa täysin itsenäisesti.

Me Danske Bankissa uskomme, että jokaisella suomalaisella on oikeus vaurastua, ja siksi tuomme markkinoille kolme erilaista sijoituspalveluratkaisua vastaamaan erilaisten ihmisten tarpeisiin: Danske Varainhoito, Danske Sijoitusneuvonta ja Danske Kaupankäynti.

Lisää valinnanvapautta vaurastumiseen

Kuten tutkimus osoittaa, meitä on moneksi myös säästäjinä ja sijoittajina. Yksi haluaa huolehtia taloudellisesta turvastaan, mutta jättää mieluiten varsinaiset sijoituspäätökset sekä itse kaupanteon ammattilaisen hoidettavaksi, toinen haluaa keskustella tavoitteistaan ja näkemyksistään asiantuntijan kanssa, mutta tehdä lopulliset sijoituspäätökset itse ja kolmas nauttii markkinoiden seuraamisesta, sijoituskohteiden vertailusta ja kaupankäynnistä.

Danske Bankin uusissa palveluissa jokainen valitsee itselleen sopivan sijoituspalvelun ja omiin tarpeisiinsa parhaan palvelutason, joka vaihtelee täysin digitaalisesta hyvinkin räätälöityyn. Näin tiedät aina, mitä sijoituspalvelusi sisältävät ja mitä niistä maksat.

Lisäksi uusien sijoituspalveluidemme yksi kulmakivi on, että asiakkaalle on tarjolla aina markkinoiden parhaat tuotteet – olivat ne sitten meidän omia tai ulkopuolisten tarjoajien. Tuommekin valikoimiimme laajasti muiden palvelutarjoajien tuotteita, kuten etf:iä, aktiivisia rahastoja ja vaihtoehtoisia sijoitustuotteita. 

Asiantuntijoiden neuvot samanaikaisesti kaikkien sijoitusneuvonta-asiakkaiden saatavilla

Sijoituspalveluidemme uudistuksessa yksi meitä ohjannut periaate on ollut myös, että kaikki asiakkaamme olisivat aina samalla viivalla, mitä tulee antamiimme sijoitusneuvoihin. Haluamme, että neuvomme ovat kaikkien asiakkaidemme saatavilla yhtäaikaisesti, varallisuudesta riippumatta.

Tämän varmistaaksemme tuomme ensimmäisenä pohjoismaisena pankkina asiakkaillemme digitaalisen sijoitusneuvonnan. Danske Sijoitusneuvonta Online -palvelun valitseva henkilö saa pankin digitaalisten kanavien kautta viestin ja neuvon tarkistaa oman salkkunsa tilanne, kun pankin sijoitusnäkemykseen tai asiakkaan neuvonnan pohjana olevaan mallisalkkuun tehdään muutoksia tai kun asiakkaan salkku poikkeaa merkittävästi mallisalkusta. Sijoittaja tekee itse neuvojen perusteella lopullisen sijoituspäätöksen. 

Helppoutta sekä konkarille että aloittelevalle sijoittajalle

Uusi digitaalinen Danske Varainhoito sopii ihmisille, jotka haluavat keskittyä elämässään muuhunkin kuin sijoitustensa aktiiviseen seurantaan ja hoitamiseen. Palvelua avatessaan sijoittaja laatii ohjatussa verkkopalvelussa tai asiantuntijan avulla sijoittajakuvansa ja omiin tavoitteisiinsa sopivan sijoitussuunnitelman, joiden perusteella valikoituu kuudesta etf-pohjaisesta varainhoitostrategia juuri hänelle sopiva vaihtoehto. Strategiat vaihtelevat täysin korkopohjaisista täysin osakepohjaisiin ja niiden välillä on yhdistelmiä eri painotuksilla. Strategiat sijoittavat niin Danske Bankin omiin kuin ulkopuolistenkin toimijoiden tuotteisiin. 

Sijoitusrobotti seuraa sijoitusmarkkinoiden kehitystä ja hoitaa sijoituksia asiakkaan puolesta. Pankin salkunhoitotiimi huolehtii siitä, että varat on hajautettu varainhoitostrategian mukaisesti ja että muutokset sijoitusmarkkinoilla otetaan aktiivisesti huomioon sijoituskohteiden valinnassa. Kun salkkuun tehdään muutoksia, sijoittaja saa siitä välittömästi tiedon ja hän voi seurata kehitystä digitaalisten pankkipalveluidensa kautta.

Palvelun voi avata jo pienelläkin summalla, vaikkapa muutamalla kymmenellä eurolla, ja varallisuuttaan voi kerryttää hyvin kuukausittain säästämällä. Toisaalta isommillekin sijoitussalkuille palvelu tarjoaa hyvän hajautuksen ja siten varsin huolettoman vaihtoehdon kasvattaa varallisuuttaan.

Danske Sijoitusneuvonta- ja Varainhoito-palveluihin ei ole aloitus- eikä lopetusmaksuja, sijoitusrahastoihin liittyviä merkintä- tai lunastuspalkkioita eikä minimisijoituksia, joten kokemattomammankin sijoittajan kynnys aloittaa varallisuuden kartuttaminen on matala. Digitaalinen varainhoitoratkaisu sopii hyvin myös jatkuvaan kuukausisäästämiseen.

Tarjoamalla vaurastumisen mahdollisuuksia mahdollisimman monelle, edesautamme sitä, että sinä voit keskittyä olennaiseen – elämään ainutkertaista ja itsesi näköistä elämää.

Lue lisää uusista sijoituspalveluistamme täällä: www.danskebank.fi/vaadivapautta.

*) Danske Bankin Kantar Sifo Prosperalla teettämään verkkopaneelikyselyyn vastasi syyskuussa 2017 1000 suomalaisen edustava otos