Danske Bank on päättänyt sulkea noin 90 kivihiili- ja öljyhiekkayhtiötä sijoitustoimintansa ulkopuolelle. Näihin yhtiöihin kohdistuvat rajoitukset ovat yksi osoitus sitoutumisestamme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen rajoittaa ilmaston lämpeneminen kahteen asteeseen.

Kivihiiltä käytetään energiantuotannossa, jossa se voidaan korvata maakaasulla, tuuli-, aurinko- tai ydinvoimalla. Hiilen polttamisen aiheuttamilla päästöillä on merkittävä vaikutus ilmaston lämpenemiseen. Sijoitusrajoituksemme eivät koske teräksen tuotannossa käytettävän koksihiilen tuottajia, sillä koksihiilelle ei toistaiseksi ole isossa mittakaavassa toimivaa vaihtoehtoa.

Lisäksi Danske Bank on päättänyt olla sijoittamatta yhtiöihin, jotka jalostavat öljyä öljyhiekasta, sillä tällä tuotantoprosessilla on merkittävät negatiiviset ilmastovaikutukset ja siitä saadaan verrattain vähän öljyä suhteessa aiheutettuihin hiilidioksidipäästöihin.

“Sijoitamme arvoyhtiöihin, mutta myös arvoihin, joita asiakkaamme, yhteiskunnallinen asemamme ja ympäröivän maailman kestävyysnormit edustavat. Energian tuotantoon käytettävä kivihiili ja öljyhiekka ovat eräitä kyseenalaisimpia fossiilisia polttoaineita, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Nämä sijoitusrajoitukset ovat ensimmäisiä toimenpiteitä tänä vuonna ja osa sitoutumistamme kestävään sijoittamiseen tulevina vuosina”, sanoo Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen johtaja Ulrika Hasselgren.

Danske Bankin rajoitukset koskevat yhtiöitä, joiden liikevaihdosta 30 prosenttia tai enemmän tulee lämpöhiilen louhinnasta, hiileen perustuvasta energiantuotannosta tai näistä yhdessä. Annamme kuitenkin arvoa sille, jos yhtiön strategisena tavoitteena on energianlähteen vaihtaminen sekä yhtiön kyvylle saavuttaa tavoitteensa. Siksi tuemme yhtiöitä, joilla on käynnissä muutosprosessi kohti uusiutuvia energialähteitä ja seuraamme niiden kehitystä.

Sijoitusrajoitukset otetaan kokonaisuudessaan käyttöön vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana. Ne koskevat Danske Investin hallinnoimia rahastoja sekä osakepoimintaan perustuvia täyden valtakirjan varainhoitoratkaisuja. Päivitetyt listat sijoitustemme ulkopuolelle rajatuista yhtiöistä julkaistaan vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen loppupuolella. 

Lue lisää Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen periaatteista (englanniksi): https://danskebank.com/responsibility/customer-relationships/responsible-investment

Kivihiili (energia)

Emme sijoita, jos yli 30% yhtiön liikevaihdosta on peräisin:

  • energiantuotannossa käytettävän kivihiilen louhinnasta
  • hiileen perustuvasta energiantuotannosta
  • yhdistetystä hiilen louhinnasta ja hiileen perustuvasta energiantuotannosta.

Öljyhiekka

Emme sijoita, jos vähintään 30% liikevaihdosta on peräisin öljyhiekan käsittelystä.