Elokuussa oli Tilastokeskuksen mukaan työttömänä 211 000 henkeä eli 42 000 enemmän kuin vuosi sitten. Samalla työllisten määrä pieneni 65 000 hengellä. Suhdannekäänteissä trendikuvaajat muuttuvat hitaasti, mutta nekin jatkoivat elokuussa asteittaista heikkenemistään: työttömyysasteen trendi nousi 7,5 prosenttiin, ja työllisyysasteen trendi laski 71,6 prosenttiin. Vastaavalla tasolla oltiin trendikuvaajien osalta viimeksi reilut kaksi vuotta sitten.

Ekonomistimme Jukka Appelqvistin mukaan tunnelmat työmarkkinoilla ovat ristiriitaiset. Toisaalta kevään pahimmasta lomautusaallosta on päästy elpymiseen, ja suuri joukko lomautettuja pääsi kesällä palaamaan töihin, mikä on hienoa. Samalla pysyvämpi työttömyys kuitenkin jatkaa nousua, eikä näköpiirissä ole työmarkkinoiden täysi toipuminen. Lomautusten määrä ei myöskään ole viime viikkoina enää kohentunut, vaan lomautettujen osalta on jämähdetty vajaaseen 60 000 henkeen ilman lisäparannusta.

Kun työttömyys kerran pääsee nousemaan, on sen aleneminen parhaassakin tapauksessa hidasta, eikä vielä ensi vuonnakaan nähdä paluuta vanhaan. Eräs huolestuttava piirre elokuun työllisyysluvuissa on se, että nyt voimakkaassa laskussa oli myös kokoaikainen työ. Keväällä suuri osa työllisyyden laskusta kohdistui osa-aikaiseen työhön, mutta elokuussa nähtiin tuntuva 33 000 tuhannen hengen tiputus myös kokopäiväisten työllisten määrässä.

Työllisyyden heikkeneminen painottuu silti edelleen vahvasti nuorempiin ikäluokkiin ja määräaikaisiin työsuhteisiin. Etenkin nuorimmassa 15–24 -vuotiaiden ryhmässä työllisyys on heikentynyt tuntuvasti jo useana kuukautena. Elokuussa oli nuoria työllisiä 44 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Sen sijaan pidemmällä työkokemuksella ja vahvalla työmarkkinakiinnityksellä olevien keski-ikäisten ryhmässä on työllisyyden lasku ollut toistaiseksi melko vähäistä. Yli 65-vuotiaiden ryhmässä työllisyys jopa kasvoi elokuussa kymmenellä tuhannella viime vuoteen verrattuna.

Vaikka konkursseja on toistaiseksi nähty niukasti, on työttömyys hiipinyt asteittain ylöspäin. Samalla uusia työpaikkoja syntyy aiempaa vähemmän, jolloin työllisyysaste alenee myös sitä kautta. Työllisyyden aleneminen nuoremmissa ikäryhmissä kertookin osin siitä, että vähäisellä työkokemuksella on tällä hetkellä vaikea päästä sisälle työmarkkinoille. Työttömiä tulee suorien irtisanomisten lisäksi myös siksi, että keväällä valmistuneita nuoria jää ainakin alkuvaiheessa työmarkkinoiden ulkopuolelle koronakriisin takia, mikä voi pidemmän päälle muodostua vakavaksi ongelmaksi.

Lähde: Tilastokeskus