Danske Bankin riskiasiantuntija Eveliina Pikkarainen kehottaa pankkiasiakkaita suhtautumaan kysymyksiin kuten lentokentän turvatarkastuksiin.

– Turvatarkastuksen vaivan kestää, kun tietää, mihin sillä pyritään. Useimmat haluavat nopeuttaa vapaaehtoisesti tarkastusta ottamalla valmiiksi pois vyön ja kellon ja laittamalla pienet nestepurkit valmiiksi läpinäkyviin pusseihin. Kaikki tämä halutaan tehdä turvallisuuden takia.

Pankeilla on velvollisuus kysyä asiakkailtaan erilaisia tietoja. Yksi merkittävä syy tähän on rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvä lainsäädäntö. Toinen on luotonantoon liittyvä vaatimus siitä, että pankin pitää pystyä arvioimaan asiakkaansa velanmaksukykyä. Kysymyksillä edistetään yleisesti ottaen myös pankkiasioiden turvallisuutta.

– Eikä kyse ole vain kysymisen velvollisuudesta, vaan emme yksinkertaisesti halua mahdollistaa minkäänlaista talousrikollisuutta. Se tulee kalliiksi sekä yhteiskunnalle, pankeille että asiakkaille.

Finanssivalvonta valvoo, että pankit noudattavat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen lainsäädäntöä ja että pankit hankkivat riittävät tiedot asiakkaistaan sekä arvioivat asiakassuhteeseen liittyviä riskejä koko asiakassuhteen ajan.

Riskien arviointi on välttämätöntä

– Jotkut kokevat asian niin, että kysyessämme ikään kuin epäilisimme asiakasta henkilökohtaisesti. Näinhän asia ei todellakaan ole, vaan kysymme, koska lainsäädäntö velvoittaa pankkeja hankkimaan asiakkaistaan tietoja pankkiasioinnin turvallisuuden vuoksi. Haluamme myös ymmärtää riittävällä tasolla, miksi asiakas toimii talousasioissa niin kuin toimii, jotta voimme tarjota hänelle mahdollisimman sopivia palvelukokonaisuuksia, kertoo riskiasiantuntija Eveliina Pikkarainen.

Pikkarainen tuntee tekevänsä merkityksellistä työtä sekä omalle pankilleen että yhteiskunnalle.

– Tiedän tarkasti, miksi teen tätä työtä ja miksi riskien arviointia tarvitaan, vaikka se voi aiheuttaa hieman vaivaa asiakkaille. Riskien arviointi on tänä päivänä välttämätöntä, jotta estämme talousrikollisuutta ja samalla mahdollistamme asiakkaiden turvallisen pankkiasioinnin.

Suomessa halutaan usein ajatella, että kaikki toimivat rehdisti. Näin ei kuitenkaan valitettavasti ole. Esimerkiksi tilit ja talletukset eivät anna asiakkaista koko kuvaa, vaan pankin pitää tietää asiakkaista enemmän, jotta asiakassuhteeseen liittyviä riskejä voidaan arvioida riittävällä tasolla.

Rikollisetkin osaavat asiansa

Eräs nopeasti yleistynyt talousrikollisuuden muoto on verkkopankin kirjautumistietojen kalastelu esimerkiksi sähköpostin tai tekstiviestien avulla. Kalastelut ovat nykyisin ammattimaista rikollista toimintaa eli rikolliset osaavat valitettavasti asiansa.  Toisaalta pankit ovat jo kehittäneet monenlaisia tapoja turvalliseen etäasiointiin.

Niin sanottuja turhia tietoja pankki ei luonnollisestikaan kerää. Jos asiakas kieltäytyy antamasta sääntelyn vaatimia tietoja, voi pankki joutua pohtimaan palveluiden rajoittamista. Tällaista toimenpidettä kuitenkin edeltää useampi yhteydenotto asiakkaaseen.

– Pankki haluaa luonnollisesti tuntea asiakkaansa myös oman liiketoimintansa kannalta. Jos asiakas ei ymmärrä, miksi erilaisia tietoja kysytään, meidän täytyy osata kertoa hänelle se. Hiomme tätä taitoa sisäisesti koko ajan.