UNPRI on vuodesta 2006 alkaen julkaissut vuosittain kansainvälisen raportin, jossa arvioidaan vastuullisen sijoittamisen työtä, prosesseja ja integraatiota sijoitustoimintaan. Tuorein raportti osoittaa Danske Bankin kehittäneen toimintaansa yleisellä tasolla, ja pankki on saanut arvosanaksi A tai A+ seitsemässä ESG-integrointia koskevasta kahdestatoista osa-alueesta.

Danske Bank on parantanut tuloksiaan esimerkiksi aktiivisen omistajuuden kategoriassa:

– Olemme erityisen ylpeitä kehityksestämme tällä alueella, sillä kestävässä sijoittamisessa on kyse vastuunkannosta. On vastuullisempaa huomioida oleelliset ESG-kysymykset sijoittajina sen sijaan, että jättäisimme sijoitukset tekemättä ongelmien tullessa esille ja jättäisimme ongelman jonkun muun hoidettavaksi. Hoidamme yritysten kanssa asioita vuoropuhelulla ja äänestämme niiden vuosittaisissa yhtiökokouksissa. Osallistumme myös sijoittajien yhteishankkeisiin esimerkiksi kannustaaksemme yrityksiä toimimaan ilmastonmuutosta vastaan, sanoo Danske Bankin omaisuudenhoidon johtaja Atilla Olesen.

Aktiivisempaa äänestämistä yhtiökokouksissa

Danske Bankin toimintatapaa aktiivisessa omistajuudessa ovat vahvistaneet muun muassa äänestysperiaatteiden laatiminen, äänestyksiin osallistumisen vahvistaminen ja lisääntynyt tiedottaminen aktiivisesta omistajuudesta. Tämä on mahdollistanut äänioikeuden käyttämisen myös passiivisesti hoidetuissa rahastoissa. Näin meillä on paremmat mahdollisuudet auttaa yrityksiä huomioimaan pitkän aikavälin arvonmuodostus sijoittajille ja yhteiskunnalle entistäkin paremmin.

– ESG:n integrointi tarkoittaa ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyvien tekijöiden huomioimista taloudellisten tekijöiden rinnalla sijoitusprosessissa. Me keskitymme taloudelliseen olennaisuuteen ja vahvoihin prosesseihin, mikä edellyttää laadukasta tietoa, työkaluja ja asiantuntijuutta lisäarvon saavuttamiseksi. Uskon, että näemme tästä syystä kehitystä tänä vuonna niin monella alueella. Tämä näkyy myös sisäisessä kyselyssä, joka osoittaa, että 96 % salkunhoitajistamme sisällyttää ESG-tekijöitä sijoitusprosesseihinsa, Olesen kertoo.

Vankempi ulkoisten rahastonhoitajien valintamenettely

Toinen vahvistunut alue on ulkoisten rahastonhoitajien valinta.

– Ulkoisten rahastonhoitajiemme ESG-integroinnin, aktiivisen omistajuuden sekä ESG-tiedottamisen ja -raportoinnin seuraamiseen tarkoitetut prosessit ja menettelyt ovat vahvistuneet. Tämä on tärkeää Danske Bankille ja Danske Investille sekä erityisesti henkivakuutusyhtiö Danicalle, joka käyttää ulkoisia rahastonhoitajia. Tämä on tärkeää työtä myös siltä kannalta, että voimme keskustella ulkoisten rahastonhoitajiemme toiminnan puutteista ja tukea kestävän sijoittamisen kehitystä, sanoo Atilla Olesen.

UNPRI:n raportti perustuu kuuteen periaatteeseen:

Periaate 1: ESG-asioiden liittäminen osaksi sijoitusprosesseja

Periaate 2: Toimiminen aktiivisena omistajana ja ESG-asioiden sisällyttäminen omistajakäytäntöihin

Periaate 3: Sijoituskohteiden asianmukaisen ESG-raportoinnin edistäminen

Periaate 4: Vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käyttöönoton edistäminen sijoitustoimialalla

Periaate 5: Vastuullisen sijoittamisen edistäminen yhteistyössä muiden sijoittajien kanssa

Periaate 6: Raportointi toimista ja vastuullisen sijoittamisen edistymisestä

Lähde: UNPRI.org