Danske Bank nostaa kehittyvien markkinoiden osakkeiden painoa ylipainoon. Yhdysvaltalaiset osakkeet muutetaan aiemmasta ylipainosta neutraaliin painoon. Eurooppalaisten osakkeiden alipainotusta sekä japanilaisten osakkeiden neutraalia painotusta jatketaan.

”Omaisuusluokkien välillä jatkamme alipainotusta osakkeissa ja ylipainotusta korkosijoituksissa, koska edessämme on taantuma, heikompi tuloskehitys ja useita riskitekijöitä”, Dansken Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto sanoo.

Tänä vuonna kasvu Kiinassa on ollut pettymys nollakoronalinjan ja kiinteistösektorikriisin vuoksi, mutta nyt se on avaamassa talouttaan nousseista koronatartunnoista huolimatta.

”Odotamme, että maltillisemmat rajoitukset tukevat Kiinan kasvua ensi vuonna. Elvytys ja patoutunut kysyntä tukevat näkemyksemme mukaan koko kehittyvää markkinaa. Monet kehittyvät markkinat ovat myös pidemmällä koronnostosyklissä verrattuna länsimaihin”, Kivipelto sanoo.

Kehittyvät markkinat ovat vaihtoehto heikosti kasvaville kehittyneille markkinoille eli Yhdysvalloille ja Euroopalle. Hieman heikentynyt dollari ja kehittyvien markkinoiden jo aiemmin tehdyt koronnostot ovat positiivisia tekijöitä alueen osakkeille. Kehittyvät markkinat eivät myöskään ole nyt kovin suosittu sijoittajien keskuudessa, mikä osaltaan tarjoaa mahdollisuuksia sijoittajalle.

Globaali taantuma haasteena kehittyville markkinoille

”Haasteena kehittyvien markkinoiden osakkeille on globaali taantuma. Lisäksi Kiinan avautuminen tuskin on suoraviivainen prosessi. Kiinan ja USA:n suhteen kiristyminen voi myös tuoda ongelmia. Uskomme kuitenkin monien huolien heijastuvan jo kursseissa”. Kivipelto sanoo.

USA:n talous on kestänyt Fedin kiristystoimet hyvin, mutta odotamme maltillista taantumaa ensi vuodelle. Työttömyys on alhaista, mutta asuntomarkkina heikkenee vauhdilla, mikä on perinteisesti edeltänyt muun talouden heikompaa kehitystä. Myös ero Yhdysvaltojen lyhyiden ja pitkien valtionlainan korkojen välillä on negatiivisin sitten 1980-luvun vaihteen, ja kääntynyt korkokäyrä on yleensä vahvasti ennustanut taantumaa.

”USA:n osakkeet ovat vuosikymmenen ajan tuottaneet muita alueita paremmin. Niiden suosio on jatkunut tänä vuonna, vaikka muualla löytyy nyt houkuttelevampia vaihtoehtoja. Riskejä toki on kaikilla osakemarkkinoilla. Yhdysvaltojen ulkopuolella nämä riskit kuitenkin näkyvät alhaisempina arvostuksina, toisin kuin Yhdysvalloissa”, Kivipelto sanoo.