Sijoittajille nykyisin tarjottavat Danske Invest -rahastoyhtiön rahastoja koskevat avaintietoesitteet korvataan joulukuun lopussa uusilla avaintietoasiakirjoilla. Uusissa kolmisivuisissa asiakirjoissa on muun muassa laajennettuja tietoja rahastojen kuluista sekä uutena elementtinä osio, joka kuvaa sijoittajan mahdollisia tuotto-olettamia eri markkinatilanteissa eri pituisilla sijoitusajoilla tarkasteltuna.

Uusien asiakirjojen tarkoituksena on mahdollistaa vertailu eri tuotteiden välillä koko EU:n alueella. Taustalla on 1.1.2023 voimaan tuleva uusi EU-asetus.

EU-sääntely muuttaa jatkuvasti tapaa, jolla rahastoyhtiöt viestivät ja julkistavat rahastojaan koskevia tietoja. Danske Invest -rahastoyhtiö suhtautuu muutoksiin positiivisesti, sillä niiden tarkoitus on lisätä sijoittajien saamaa informaatiota ja varmistaa annettavien tietojen johdonmukaisuus, läpinäkyvyys sekä vertailtavuus eri toimijoiden välillä.

Avaintietoasiakirjat löytyvät kunkin rahaston kohdalta www.danskeinvest.fi -sivustolta.