35 prosenttia suomalaisnaisista sijoittaa tällä hetkellä osakkeisiin, arvopapereihin ja vastaaviin, kun kaksi vuotta sitten vastaava luku oli 31 prosenttia ja neljä vuotta sitten 30 prosenttia. Miehistä sijoittaa tällä hetkellä 44 prosenttia, kun kaksi vuotta sitten luku oli 41 prosenttia.

Ero naisten ja miesten sijoittamisessa on kaventunut viimeisen neljän vuoden aikana 12 prosenttiyksiköstä yhdeksään. Miehet kuitenkin sijoittavat edelleen naisia selkeästi enemmän.

”Olemme iloisia, että naiset ovat alkaneet vaurastua entistä enemmän. Toivomme kuitenkin näkevämme myös jatkossa lisää naissijoittajia, sillä se on yksi hyvä tapa rikkoa lasikattoa lompakossa eli parantaa naisten heikompaa taloudellista asemaa.”, sanoo Danske Bankin senioristrategri Kaisa Kivipelto.

Naisista kolme neljästä sijoittaa luodaakseen itselleen taloudellisen puskurin. Miehillä se on syynä kahdelle kolmesta. Miehistä 23 prosenttia sanoo sijoittamisen olevan harrastus, kun taas naisista näin ajattelee vain 13 prosenttia.

Naisten usko omaan osaamiseen on turhaan heikko

Vaikka naisten taloudellinen asema on yleisesti miehiä heikompi, erot sukupuolten välisessä sijoittamisessa johtuvat selvästi myös itseluottamuksesta. Naisista 29 prosenttia sanoo, ettei sijoita, koska ei osaa sitä riittävän hyvin, kun miehistä näin ajattelee vain 18 prosenttia. Rahan puute on syynä noin 60 prosentilla — sukupuolesta riippumatta.

”Naisten huonolle itseluottamukselle ei ole mitään syytä. Tutkimuksien mukaan naiset ovat sijoittajina usein menestyvämpiä kuin miehet. Nainen markkinoilla muistuttaa usein enemmän ammattisijoittajaa kuin mies.”, Kaisa Kivipelto sanoo.

Miehet tekevät vuoden aikana naisia enemmän osakekauppaa ja uskovat saavansa aktiivisella toiminnalla parempaa tuottoa. Tämän vuoksi miehet menettävät tutkimusten mukaan kaupankäyntikulujen takia tuottoa vuodessa lähes prosentin enemmän kuin naiset. Naiset luottavat miehiä enemmän rahastoihin, ja puolet sijoitusrahastosijoittajista onkin naisia.

”Rahastojen avulla sijoituksia saa tehokkaasti hajautettua ja niiden avulla pääsee osakemarkkinoiden keskimääräiseen tuottoon. Rahasto on myös verotehokas, koska myyntivoittoja ja kotimaisia osinkoja ei rahaston sisällä veroteta.”, Kivipelto sanoo.

Kivipelto muistuttaa myös, ettei rahastosäästämiseen tarvita erityistä osaamista, eikä se vaadi isoa määrää ylimääräistä rahaa.

”Kuka tahansa voi aloittaa rahastosäästämisen ja alkuun pääsee jo pienelläkin summalla. Esimerkiksi kuukausisäästäjänä voi aloittaa vaikka kymmenellä eurolla.”, Kivipelto muistuttaa.