Luontokadon uhka koskee koko planeettaamme – niin eläimiä, kasveja kuin ihmiskuntaakin. Myös yritykset voivat kohdata suuria haasteita, jos ne eivät sisällytä luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä koskevia näkökohtia toimintaansa.

Itse asiassa monet yritykset ovat jäljessä tässä asiassa. Tämä ilmenee Danske Bankin tuoreesta raportista, jossa on kartoitettu 99 pohjoismaisen yrityksen työtä - tai työn puutetta - luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Selvitys osoittaa muun muassa, että 71 prosenttia tutkituista yrityksistä on alttiina luonnon monimuotoisuuteen liittyville riskeille. Sen sijaan vain alle 15 prosenttia yrityksistä on asettanut tavoitteet toimintansa luontovaikutusten pienentämiseksi, tai määritellyt miten he edistävät monimuotoisuuden palauttamista.

”Raportin mukaan on täysin selvää, että monet yritykset jättävät huomioimatta luonnon monimuotoisuuden ja siihen liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Yritysten, jotka käyttävät luonnonvaroja toiminnassaan, tulee asettaa toiminnalleen tavoitteet luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Tämä ei ainoastaan varmista yrityksen toimintakykyä tulevaisuudessa, vaan se auttaa myös hillitsemään luontokatoa”, sanoo Mads Steinmüller, Danske Bankin (ja Danica Pensionin) aktiivisesta omistajuudesta vastaava johtaja, ja jatkaa:

”Luontokriisi ja siirtyminen biologista monimuotoisuutta säilyttävään ja palauttavaan talouteen vaikuttavat yrityksen arvoon, liiketoimintamalliin ja kasvupotentiaaliin. Meillä on vain yksi luontoäiti ja se on ihmisten ja talouden tärkein pääoma. Meillä kaikilla on tärkeä rooli luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä ja sen varmistamisessa, että sekä yritykset että sijoittajat osallistuvat luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen”, Steinmüller jatkaa.

Olemme sanojemme mittaisia

Se mitä muut yritykset tekevät, on yksi asia. Mutta mitä Danske Bank tekee?

Ensimmäisenä toimenpiteenään Danske Bank on allekirjoittanut Finance for Biodiversity -sitoumuksen, jonka myötä pankki sitoutuu mittaamaan ja raportoimaan pankin rahoitus- ja sijoitustoiminnan luontovaikutuksia vuoden 2024 loppuun mennessä.

Lisäksi Danske Bank on sitoutunut panostamaan luonnon monimuotoisuuteen aktiivisen omistajuuden keinoin. Tarkemmin sanottuna Danske Bank käy rakentavaa vuoropuhelua 30 suuren, kansainvälisesti toimivan yrityksen kanssa, vuoteen 2025 asti.

”Tavoitteenamme on vaikuttaa yrityksiin aktiivisen omistajuuden keinoin ja auttaa varmistamaan, että ne asettavat konkreettisia tavoitteita sekä mittaavat ja raportoivat luontovaikutuksiaan. Viime kädessä tämä johtaa siihen, että yritykset pienentävät negatiivisia luontovaikutuksiaan. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on erittäin monimutkainen ja uusi alue monille. Kun aiheesta saadaan lisää tietoa, asetamme tavoitteitamme korkeammalle yhdessä näiden yritysten kanssa”, Steinmüller päättää.

Myös finanssisektorin tulee huomioida luonnon monimuotoisuus

Pankin kannalta luonnon monimuotoisuuteen liittyvillä vaatimuksilla on merkitystä laajemminkin. Ilmastonmuutoksen tavoin myös luontokato on luottoriski.

Maailman talousfoorumin (World Economic Forum) mukaan yli puolet maailman bruttokansantuotteesta (eli noin 44 biljoonaa dollaria) on kohtalaisen tai erittäin paljon riippuvainen luonnon tarjoamista ekosysteemipalveluista.

”Odotamme luontokadon torjumiseksi vastaavaa poliittista toimintasuunnitelmaa kuin mitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on käynnistetty. Tämä tarkoittaa, että useat yritykset tulevat kohtaamaan luonnon monimuotoisuuteen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia, jotka vaikuttavat niiden nykyiseen ja tulevaan liiketoimintaan. Pankkina meidän tulee ymmärtää nämä vaikutukset ja tukea asiakkaitamme siirtymässä kestäviin liiketoimintamalleihin”, sanoo Samu Slotte, Danske Bank -konsernin kestävästä rahoituksesta vastaava johtaja.

 

Lue koko raportti täältä