Henkilö- ja yritysasiakkaiden asiakaspalvelu sekä konttorit

Tällä kertaa joulun ja uudenvuoden arkipyhiä ovat ainoastaan tapaninpäivä 26.12.2022 ja loppiainen 6.1.2023, jolloin asiakaspalvelumme ja konttorit on suljettu. Muina päivinä palvelumme ovat auki normaalisti.

Korttisulku 0200 2585 (pvm/mpm) on avoinna ympäri vuorokauden kaikkina vuoden päivinä.

Henkilöasiakkaiden asiakaspalvelu
Yritysasiakaspalvelu

Säästäminen ja sijoittaminen

Rahastotoimeksiannot

Jos rahasto-osuuksien lunastuksia halutaan tehdä siten, että lunastuksesta syntyvät luovutusvoitot tai -tappiot katsotaan syntyneeksi vuonna 2022, tulee kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:

Danske Investin rahastojen osalta rahasto-osuuksien lunastus toteutetaan vuodelle 2022, mikäli toimeksianto on annettu:

  • Suomeen ja Tanskaan rekisteröityjen rahastojen osalta sääntöjen mukaisesti perjantaina 30.12.2022 kello 13.00 mennessä ja
  • Luxemburgiin tai Tanskaan rekisteröityjen rahastojen osalta mukaisesti torstaina 29.12.2022 kello 15.00 mennessä.

Tämä edellyttäen, että kyseiseen rahastoon on rahaston sääntöjen tai prospectuksen mukaisesti mahdollista tehdä toimeksiantoja kyseisenä päivänä ja että rahastolla on lunastuksiin vaadittava määrä käteisvaroja. Tällöin Danske Invest Rahastoyhtiö ilmoittaa verottajalle lunastuksesta aiheutuvan mahdollisen luovutustappion/ -voiton syntyneeksi vuonna 2022. Mikäli rahastolla ei kuitenkaan ole lunastukseen vaadittavia käteisvaroja, toteutetaan lunastus rahaston sääntöjen tai prospectuksen mukaisesti sille päivälle laskettuun rahasto-osuuden arvoon, jona rahat sijoituskohteiden myynnistä on saatu. Tällöin mahdollinen luovutustappio/ -voitto ilmoitetaan syntyneeksi vuonna 2023.

Pitkäaikaissäästäminen

Jotta voit vähentää PS-maksusi vuoden 2022 verotuksessa, kannattaa maksut tehdä hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta. Maksamalla ajoissa varmistat, että maksut kirjautuvat PS-sopimukseen tämän vuoden puolella.

Pitkäaikaissäästämissopimuksen maksujen viimeiset maksuajankohdat

  • Danske Bankin tililtä perjantaina 30.12.
  • Muiden pankkien tililtä perjantaina 30.12. mikäli maksu täyttää SEPA-maksun kriteerit (suositus kuitenkin maksaa hyvissä ajoin)

Tee lisäsäästö normaalina tilisiirtona haluamaltasi tililtä PS-sopimuksesi Tavoitesäästötilille.

Myöhemmin maksetut maksut kirjautuvat vuodelle 2023, eikä niitä voi vähentää vuoden 2022 verotuksessa.

Maksuliikenne

Noudattamalla seuraavia määräaikoja saat maksut käsittelyyn vuoden 2022 puolella.

Maksatusaineistot toimitettava viimeistään

Maksut kotimaahan

Elektroniset toimeksiannot perjantaina 30.12.2022 klo 18.30

Lomakemuotoiset toimeksiannot perjantaina 23.12.2022 klo 9.00

Maksut ulkomaille

Ulkomaan toimeksiannot: perjantaina 30.12.2022, normaali toimitusaikataulu

Palkat/eläkkeet

Maksupäivä perjantai 30.12.2022

Torstaina 29.12.2022 klo 18.30*)

Maksupäivä maanantai 2.1.2023

Perjantaina 30.12.2021 klo 18.30*)

Pikasiirrot

Pankkiyhteysohjelmalla; perjantaina 30.12.2022 klo 16.15

Konttoreihin: perjantaina 30.12.2022 klo 16.15

SEPA pikasiirto: kaikki päivät 24/7 **)

Verkkopankki (District)

Maksut kotimaassa: perjantaina 30.12.2022 ***)

Pikasiirrot kotimaassa: perjantaina 30.12.2022 klo 16.15

Ulkomaan toimeksiannot: perjantaina 30.12.2022, normaali toimitusaikataulu

*) Danske Bank ja muut pankit
**) Palvelua tarjoaviin pankkeihin
***) Ennen klo 18.30 syötetyt tapahtumat kirjautuvat kuluvalle pankkipäivälle