Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.

Tilastokeskuksen tänään julkaisema kuluttajien luottamusindikaattori pysyi korkealla elokuussa päätyen lukemaan 23,5, joka ylittää selvästi pitkän ajan keskiarvon (12,1). Arvio omasta taloudesta heikkeni hieman, mutta Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist ei ole huolissaan tästä, sillä kokonaisuutena kuluttajien arvio sekä Suomen taloudesta että omasta taloudesta on tavallista valoisampi ja kuukausittaiset vaihtelut ovat normaaleja. Kuluttajien odotukset työttömyydestä säilyivät hyvin optimistisina. Asunnonostoaikeissa trendi on ollut ylöspäin viime kuukausina, vaikka elokuussa tuli pieni lasku.

Yksityisen kulutuksen kasvu on ollut Suomen talouskasvun tärkeä ajuri viime aikoina. Kuluttajien hurja optimismi kuukaudesta toiseen sekä kaupan ja palveluiden korkea luottamus puolella viittaavat yksityisen kulutuksen kasvun jatkumiseen kolmannella neljänneksellä 2017, vaikka Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki muistuttaa ostovoiman kasvun hidastuvan kuluvana vuonna. Osa kulutuksesta rahoitetaankin lisävelalla. Vuonna 2018 kuluttajien tilanne voi kohentua lisää talouskasvun, työllisyyden ja palkkojen nousun myötä.

Asuntojen hinnat nousivat useimmissa kasvukeskuksissa heinäkuussa. Koko maassa hinnat nousivat 1,8 prosenttia edellisvuodesta, mutta paikkakuntakohtaiset erot pysyivät suurina. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 3,9 prosenttia, kun taas muualla maassa ne pysyivät keskimäärin lähes ennallaan.

Yritysten luottamus pysyi elokuussa Elinkeinoelämän keskusliiton tiedotteen mukaan likimain ennallaan. Teollisuuden luottamus laski lukemaan 7 oltuaan heinäkuussa 10. Lukemat ylittää selvästi historiallisen keskiarvon (1) ja kapasiteetin käyttöaste oli edelleen nousussa, mikä pääekonomisti Kuoppamäen mukaan viittaa investointitarpeisiin. Yritysten investoinneista tuleekin yksi vuoden 2017 keskeisistä kasvun ajureista ja hyvä tahti jatkunee myös 2018. Myös muiden toimialojen luottamus pysyi tavanomaista korkeammalla. Rakentamisen puolella myös rakennuslupien määrä ja muut indikaattorit viittaavat rakentamisen jatkuvan poikkeuksellisen vilkkaana, mutta nopeimman kasvuvaiheen jäävän vähitellen taakse. Kuoppamäki odottaa talouskasvun ja luottamuksen nousun nostavan myös työllisyyttä lisää lähikuukausina, mikä tulee edelleen kotimaista kysyntää. Teollisuuden näkymien pitäisi pysyä hyvänä länsimarkkinoiden kasvun jatkuessa ja myös Venäjän kysynnän elpyessä hitaasti. Danske Bank julkaisee päivitetyn suhdannenäkemyksen 13.9.