Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén

Kansanedustaja Saara-Sofia Sirén.

Uskotko, että kaikilla nuorilla on Suomessa yhtä suuret mahdollisuudet toteuttaa unelmiaan?

Tämä ei ole kyllä tai ei -kysymys. Rakenteiden kannalta meillä on monelta osin yhtäläisemmät mahdollisuudet kuin monessa muussa paikassa. Kaikilla nuorilla on esimerkiksi yhtäläiset koulutusmahdollisuudet. Mutta samaan aikaan nuoret ja perheet ovat erilaisia. Esimerkiksi perheiden taloudellisen tilanteen osalta nuorilla on hyvin erilaisia taustoja. Taustatekijöitä ei voi sulkea pois.

Mitä vahvuuksia Suomella on nuorten unelmien toteutumisen mahdollistajana? Entä mitä heikkouksia?

Mahdollisuuksien tasa-arvo, joka lähtee koulutusjärjestelmästämme, on se kaikkein selkein vahvuus, ja siitä on jatkossakin pidettävä kiinni. Kaikilla on rakenteiden puolesta oltava mahdollisuus kouluttautua.

Nuorten näköalattomuus on globaali huoli. Meillä ei ole varaa siihen, että nuoret valtaisi toimettomuus ja näköalattomuus. Unelmat ovat tärkeitä sen tunteen edistämisessä, että niitä kohti kannattaa tehdä työtä ja niiden saavuttaminen on mahdollista. Tämä pätee kaikissa maailman kolkissa.

Suomen heikkous on heikko talouskehitys, joka on varmasti vaikuttanut monen nuoren ajatteluun. Toimimme tiukissa talousraameissa ja työllisyysnäkymät ovat monilla alueilla olleet heikot, mikä vaikuttaa myös nuoriin.

Miten pystymme tulevaisuudessa paremmin osallistamaan nuoria?

Keskeisintä on, että osallistaminen ei ole päälle liimattua, vaan nuoria pitää ihan aidosti kuulla. Hyvä että meillä on nuorisolakiin kirjattuna, että nuoria pitää kuulla esimerkiksi kuntatasolla. On kuitenkin eri asia, millä tavalla kuuleminen toteutetaan siten, että se aidosti onnistuu.

Monilla nuorisovaltuustoilla on kuntatasolla käytettävinään pieni summa, jonka he voivat käyttää haluamiinsa asioihin. Kuntapäätöksenteossa on kuitenkin paljon nuoria koskettavia asioita, joihin he eivät voi ottaa kantaa. Nuorisovaltuustoille voisi esimerkiksi antaa luvan osallistua lautakuntien kokouksiin, jotta nuorille tärkeät asiat saataisiin varmasti esille päätöksenteossa.

Mitä poliittisia toimenpiteitä tulisi tehdä, jotta nuoret pystyisivät toteuttamaan unelmiaan vielä paremmin?

Työelämän joustot ja muutokset ovat ensisijaisia kehityskohteita, sillä ne eivät nykymuodossaan vastaa nykypäivän vaatimuksia. Meillä on maailman jäykimmät työmarkkinat, jotka eivät huomioi esimerkiksi erilaisia yrittäjyyden muotoja.

Toinen on perhevapaauudistus. Sekä työuransa edistämisestä että perheen perustamisesta haaveilevat nuoret voisivat sen kautta yhdistää nämä unelmat. Nuorten ei pitäisi joutua valitsemaan näiden väliltä.