Suomessa tippiä ei tarvitse esimerkiksi ravintolassa maksaa, palvelu sisältyy hintaan, mutta moni jättää silti pienen juomarahan tarjoilijalle. Yhdysvalloissa tippi on taas merkittävä osa palvelualan työntekijöiden ansioita. Useimmissa osavaltioissa tarjoilijoille voidaan laillisesti maksaa minimipalkan alittava korvaus työstä, koska tippien odotetaan tuovan lisätienestejä. Työnantajalla on kuitenkin periaatteessa velvollisuus korvata erotus minimipalkkaan, mikäli tipit eivät riitä.

Tippejä maksetaan monessa muussakin tilanteessa kuin ravintolassa: Taksikuskit, hotellipalvelijat, parturit, baarimikot ja monet muut kaipaavat tippiä. Happy hour -aikaan pitäisi tarjoilijaa tipata kuten normaalien hintojen aikana, koska tarjoilija tekee töitä vähintään yhtä rankasti. 

Tilanteeseen vaikuttaa myös tippi-inflaatio. Keskimääräiset perustipit ravintoloissa ovat tupanneet nousemaan esimerkiksi Washingtonissa 15 prosentista kohti 20 prosenttia. Minimipalkalla ei ole helppo tulla toimeen kalliissa kaupungissa, joten lisätienestit ovat tervetulleita. Yhdysvalloissa tippaamiseen liittyvät säännöt eivät ole helppoja edes paikallisille - lehtijuttuja tippietiketistä nimittäin riittää - turisteista puhumattakaan.

Tippien suuri merkitys ei kaikkia miellytä

Tippien kannattajien mielestä niiden pitäisi kannustaa parempaan palveluun, jolloin asiakkaat maksavat hyvästä työstä paremmin. Työnantajan näkökulmasta tipit myös vähentävät työntekijöiden palkkaamiseen liittyvää riskiä, koska kiinteän peruspalkan osuus kokonaiskompensaatiosta jää pienemmäksi. Toisaalta asiakkaan riski vähenee, koska huonosta palvelusta ei tarvitse maksaa täyttä hintaa.

Käytännössä tippejä kuitenkin maksetaan usein aivan muiden kriteerien perusteella. Tutkimusten mukaan fyysisillä ominaisuuksisilla on merkitystä, esimerkiksi naispuoliset blondit saavat enemmän tippiä kuin tummahiuksiset. Toisaalta tarjoilijat muodostavat ennakkokäsityksen siitä, kuka asiakkaista maksaa kunnon tipin, joten esimerkiksi turistit saattavat saada lähtökohtaisesti huonompaa palvelua. Tutkimusten mukaan ei ole myöskään yksiselitteistä näyttöä siitä, että tippeihin perustuvassa palvelumallissa palvelun taso olisi merkittävästä korkeampi kuin peruspalkkaan perustuvassa mallissa.

Kulttuurin muuttumiseen voi jokainen vaikuttaa

 Washington DC:ssä järjestettiin kesäkuussa kansanäänestys, jossa äänestäneiden enemmistö kannatti minimipalkan maksamista kaikille ravintola-alan työntekijöille. Esityksen toteutuminen vähentäisi tippien merkitystä ja tekisi tarjoilijoista tasa-arvoisempia heidän ulkonäöstään riippumatta. 

Kaupungin hallinto ei kuitenkaan näytä ryhtyvän toimiin kansanäänestyksen tuloksen pohjalta. Ravintola-alan yrittäjät pelkäävät kustannusten nousua ja kongressi pyrkii jarruttamaan DC:n omaa hallintovaltaa.

Vaikka esitys menisi läpi, washingtonilaiset tuskin lopettaisivat tippien maksamista. Tippaaminen on syvään juurtunut osa tapakulttuuria, joka ei hetkessä katoaisi asia-argumenteilla tai lakeja säätämällä. Yksilöinä voimme kuitenkin tietoisesti vaikuttaa siihen paljonko ja kuinka tasa-arvoisesti tippiä maksamme.