Suomalaiset osakesijoittajat ovat keskittäneet noin 95 % osakesijoituksistaan suomalaisiin osakkeisiin. Ulkomaisiin osakkeisiin sijoittamista arastellaan ja niihin sijoittamatta jättämistä perustellaan usein esimerkiksi korkeilla kuluilla, tiedon saannin hankaluudella tai vaikka sillä että suomalaisenkin yhtiön osakkeeseen sijoittamisen kautta saa kansainvälistä hajautusta, koska yhtiöt toimivat globaaleilla markkinoilla. Aihetta pohdittiin viimeksi 10.8. ilmestyneessä Talouselämässä.

Osittain edellä mainitut perustelut saattavat pitää paikkansakin. Monet välittäjät ovat hinnoitelleet ulkomaisiin osakkeisiin sijoittamisen huomattavasti kalliimmaksi kuin kotimaisiin osakkeisiin sijoittamisen ja toisaalta moneltakaan välittäjältä ei ole saatavissa tietoa kuin kotimaisista osakkeista – jos niistäkään. On myös totta, että useimmat suomalaiset pörssiyhtiöt toimivat kansainvälisillä markkinoilla, jolloin niiden kautta on mahdollista saada salkkuunsa myös kansainvälistä ulottuvuutta.

Suomen osakemarkkinoiden osuus maailman osakemarkkinoista on kuitenkin alle 1 prosentti. Helsingin pörssissä moni toimiala loistaa poissaolollaan, esimerkkinä vaikka autoteollisuus. Jo pelkästään näiden seikkojen pohjalta on selvää, että kun haluaa hakea salkkuunsa optimaalista hajautusta tai tuottomahdollisuuksia laajasti, on katse käännettävä myös Suomen osakemarkkinoiden ulkopuolelle.

Se ainoa ilmainen lounas

Hajautus on sijoittamisen tärkeimpiä peruskäsitteitä. Tunnettu lausahdus kuuluu että ”hajauttaminen on sijoittajan ainoa ilmainen lounas.” Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun sijoittaa useampaan osakkeeseen, saa saman tuotto-odotuksen alhaisemmalla riskillä tai samalla riskillä korkeamman tuotto-odotuksen kuin vain yksittäiseen osakkeeseen sijoittamalla.

Vaikka Suomen osakemarkkinoilta löytyy laadukkaita yhtiöitä, laajempien sijoitusmahdollisuuksien ja salkun paremman riski/tuotto-suhteen varmistamiseksi me Danske Bankissa olemme suositelleet jo pitkään sijoitusten hajautusta myös kansainvälisesti. Eikä se saisi olla sen vaikeampaa tai kalliimpaa kuin kotimarkkinoille sijoittaminen.

Matala kynnys maailmalle

 Vastikään uudistetuissa sijoituspalveluissamme olemme pyrkineet laskemaan kansainvälisen sijoittamisen ”rimaa” madollisimman matalalle näillä viidellä konstilla:

  1. Kaupankäynnin kulut ovat samat kaikilla markkinoilla. Kaupankäynnin kuluihin jokainen voi vaikuttaa itse omalla aktiivisuudellaan, ja pienimmillään esimerkiksi saksalaiseen autonvalmistajaan tai kanadalaiseen kaivosyhtiöön voi sijoittaa 2 eurolla.
  2. Säilytyspalkkioita ei veloiteta kotimaisista eikä ulkomaisista osakkeista vaan säilytys on osa Danske Sijoituspalvelua.
  3. Tietoa kansainvälisista osakkeista on tarjolla myös erittäin laajasti, millä omalta osaltaan ulkomaisia yrityksiä pyritään tekemään tutummiksi ja helpommin lähestyttäviksi. Tutkimustietokannassamme on osakeanalyysejä noin 300 pohjoismaisesta yrityksestä.
  4. Osakkeiden valinnassa auttaa myös Zenostock-osaketyökalun, josta löytyy helposti informaatiota globaalisti lähes 10 000 yrityksestä ja jolla voi nopeasti ja vaivatta etsiä juuri itselleen mielenkiintoisimpia yrityksiä.
  5. Reaaliaikaisen kotimaisen ja kansainvälisen uutispalvelun avulla voi täysin reaaliajassa seurata markkinoiden kehitystä ja lukea mielenkiintoisia uutisia koti- ja ulkomaisista yhtiöistä.

Sijoittaja-asiakkaillemme avoinna olevilta 25 markkinalta löytyy siis taatusti mahdollisuuksia suomalaisten osakkeiden rinnalle. Mainittujen työkalujen (tai halutessasi asiantuntijan) avulla vaihtoehtoihin voi tutustua ja hajauttaa salkkua ilman, että isommat kulut syövät tuottoa.

Aloita sijoittaminen pohjoismaisille markkinoille

Danske Kaupankäynti –palvelu tarjoaa mahdollisuuden sijoituksiin 25 kansainvälisellä markkinalla, joille kaikille on sama välityspalkkio.

Tutustu palveluun