Säännöllistä kausivaihtelua ja kuukausittaista satunnaisvaihtelua tasoittava työttömyysteen trendilukema kohosi heinäkuussa 71,9 prosenttiin. Hallituksen asettama 72 prosentin tavoite jäi siis vielä rikkomatta, vaikka käytännössä ollaan jo likimain maalissa.

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin (@JukkaAppelqvist) mukaan heinäkuun työllisyystilasto oli viime kuukausiin verrattuna vaisu. Työllisyyden paraneminen jatkui, mutta aikaisempaa hitaammin.

– Parin viime kuukauden lukemat ovat olleet niin vahvoja, ettei pieni hengähdystauko ole suoranaisesti yllätys tai erityisen huolestuttavaa. Joka kuukausi ei voi rikkoa ennätyksiä. Kotimaassa talouskasvu on jatkunut, ja heinäkuun työllisyystilastot ovat yhä linjassa suhdanteen kokonaiskuvan kanssa.

Työllisyysasteen osalta on viime kuukausina uuvuksiin asti puhuttu hallituksen 72 prosentin tavoitteesta ja sen mahdollisesta toteutumisesta. Vakiintuneeksi käytännöksi on muodostunut tavoitteen mittaaminen Tilastokeskuksen trendikuvaajan avulla. Heinäkuussa hallituksen tavoite jo lähes saavutettiin, kun trendi jäi enää prosenttiyksikön kymmenyksen päähän maaliviivasta.

– Nyt ollaan jo niin lähellä tavoitetta, että sen saavuttaminen jatkossa vaikuttaa selvältä. Itse olisin tyytyväinen, jos hieman kyllästyttävä keskustelu aika mielivaltaisesta 72 prosentin lukemasta voitaisiin pikku hiljaa lopettaa. Hienoa, että tavoite saavutetaan, mutta samalla täytyy pitää mielessä, ettei se riitä. Ensi vuoden budjetissa on konkreettisesti näkyvissä, että tällä työllisyystasolla valtion talous pysyy alijäämäisenä, joten korkeampi työllisyysaste tullaan tarvitsemaan jatkossa, toteaa Appelqvist.

TE-toimistoihin ilmoitettujen avointen työpaikkojen määrä oli heinäkuussa vuodenaikaan nähden erittäin korkea. Avoimet työpaikat ovat olleet kasvussa jo pidemmän aikaa, mikä kertoo työvoiman kysynnästä. Avointen paikkojen määrä kertoo myös siitä, että vähitellen kolkutellaan rakenteellisen työttömyyden rajoja, jolloin paineet työvoimakustannusten nousuun kasvavat. Toistaiseksi laajempia merkkejä tästä ei kuitenkaan ole havaittavissa.


Ajankohtaiset talouskatsaukset

Tutustu Danske Bankin ekonomistien viimeisimpiin talouskatsauksiin.

Lue lisää

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.