Tilastokeskuksen mukaan teollisuusyritysten Suomessa sijaitsevien toimipaikkojen saamien tilausten arvo oli toukokuussa 3,4 prosenttia viime vuoden tasoa korkeammalla. Kokonaisuudessaan tilaukset ovat nousseet alkuvuoden aikana 2,3 prosenttia, eli kasvutahti jopa hieman kiihtyi. Vertailuvuoden toukokuun lukema on kuitenkin melko vaisu, joten kaikkiaan teollisuuden tilausten voidaan sanoa jatkaneen toukokuussa aiempien kuukausien tapaan hitaassa mutta vakaassa kasvussa. Päätoimialoista tilauksia saatiin viimevuotista enemmän metalli- ja kemianteollisuudessa. Paperiteollisuudessa mitattiin laskua.

Teollisuuden tuotanto oli sen sijaan toukokuussa laskussa laajalla rintamalla eri toimialojen osalta. Edelliseen kuukauteen verrattuna eniten tippui kaivostoiminta ja louhinta, joka tosin heittelehtii paljon kuukausitasolla. Monet muutkin toimialat kuten metalli-, elintarvike- ja kemianteollisuus olivat kuitenkin laskussa. Kokonaisuudessaan teollisuuden tuotanto jäi työpäiväkorjattuna 0,3 prosenttia viime vuoden tason alapuolelle. Koko alkuvuoden aikana tuotanto on noussut keskimäärin 1,6 prosenttia, joten toukokuun lukemaa voidaan pitää heikkona.

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan toukokuun tilauskertymä oli edelleen siedettävän hyvällä tasolla muun euroalueen talousvaikeuksista huolimatta. Uusia tilauksia on saatu alkuvuodesta yllättävänkin hyvin, vaikka maailmantalouden epävarmuus on ollut koholla. Muualla Euroopassa suhdanne on heikentynyt erityisesti teollisuudessa, mutta toistaiseksi vaikutukset ovat olleet Suomen osalta maltillisia. Myös tilauskanta on edelleen keskimääräistä suurempi, vaikka suunta onkin alaspäin. 

Vaikka toukokuun työpäiväkorjatut tuotantoluvut laskivat, voidaan tulkita, että Suomi pyristelee edelleen kohtalaisen menestyksekkäästi muun Euroopan laskutrendiä vastaan. Maanantaina tulli raportoi tavaraviennin nousseen toukokuussa kuusi prosenttia, mikä oli sekin jonkin verran odotuksia enemmän. Teollisuuden ulkoinen toimintaympäristö jatkuu kuitenkin vaikeana, joten lisää jännitystä on syksyllä luvassa. Kiinan ja Yhdysvaltojen kauppasodassa saavutettiin kesäkuun lopussa tulitauko, mutta minkäänlaista selvyyttä tyydyttävästä loppuratkaisusta ei edelleenkään ole, mikä synnyttää jatkossakin epävarmuutta. Neuvottelut jatkuvat, mutta on epätodennäköistä, että lopputuloksena olisi nopea sopu. Euroopassa teollisuustoimialoilla valtaosa isoista maista on ostopäällikköindekseillä mitattuna supistumisen puolella. Erityisen vaikea on tilanne Saksassa, jossa vaikeudet ovat jatkuneet jo sen verran pitkään, ettei niitä voi enää parhaalla tahdollakaan luonnehtia tilapäisiksi. Saksan on Suomen tärkeä kauppakumppani, joka selittää ison osan viennin elpymisestä viime vuosina.

Lähteet:
http://tilastokeskus.fi/til/teul/2019/05/teul_2019_05_2019-07-10_tie_001_fi.html
http://tilastokeskus.fi/til/ttvi/2019/05/ttvi_2019_05_2019-07-10_tie_001_fi.html