Kotitalouksien taloustunnelmia heijastava kuluttajien luottamusindikaattori parani rajusti tammikuussa. Tilastokeskuksen aamulla julkistamassa mittauksessa luottamus sai arvon -0,9, mikä ylittää jo selvästi pitkän aikavälin keskimääräisen tason ja oli korkein lukema yli kahteen vuoteen. Sekä näkemykset omasta henkilökohtaisesta taloustilanteesta että erityisesti koko Suomen makrotaloudesta paranivat selvästi edellisestä kuukaudesta. Kotitalouksien usko Suomen talouden elpymiseen on nyt selvästi aikaisempaa vahvempaa.

Ekonomistimme Jukka Appelqvistin mukaan kuluttajaluottamuksen vahvistuminen heijastelee rokotteiden tuomaa optimismia ja sitä, ettei reaalitaloudessa ole Suomessa toistaiseksi nähty romahdusta koronan toisesta aallosta huolimatta. Epidemia ei ole kadonnut, mutta ihmiset osaavat arvostaa sitä, että tautitilanne on kansainvälisesti lievä, eikä yhteiskuntaa ole jouduttu sulkemaan tai turvautumaan samanlaiseen lomautusaaltoon kuin keväällä. Herkästi tarttuvien virusmuunnosten muodostama uhka tuskin vielä näkyy aamun luvuissa, ja tietoisuus niiden muodostamasta uhasta on vasta kasvamassa.

Kuluttajaluottamus on jo aikaisempina kuukausina elpynyt suhteessa syksyyn, jolloin koronan toinen aalto oli käynnistymässä. Vielä huomattavasti sitäkin alempana oltiin viime keväänä, jolloin epävarmuus oli suurimmillaan ja kotitalouksien näkymät sumeat. Ihmiset ovat sen jälkeen tottuneet kohtalaisen hyvin rajoituksiin, ja elämä sujuu siedettävän normaalisti. Suhdannekehityksen kannalta kuluttajien nousevat tunnelmat ovat lupaavia ja ennakoivat kulutuskysynnän elpymistä jatkossa. Myös kotitalouksien jo ennestään korkeat asunnonostoaikeet kohosivat tammikuussa, mikä tuo lisää kierroksia asuntomarkkinoille.

Elinkeinoelämän keskusliitto julkaisi aamulla oman suhdannekyselynsä tuloksia yritysten näkymistä. Myös yritysten luottamus parani tammikuussa, rakennusalaa lukuun ottamatta. Erityisen positiivista on se, että teollisuuden tunnelmat paranivat entisestään, vaikka jo viime vuonna oli nähty vauhdikasta elpymistä. Teollisuuden arvio suhdannetilanteesta oli noussut jo likimain keskimääräiselle tasolle. Teollisuus saa nyt tuntuvaa vetoapua kansainvälisen vientikysynnän elpymisestä.

Ehkä yllättävintä oli se, että palvelualojenkin luottamus elpyi koronarajoituksista ja epidemiasta huolimatta. Palvelualojen tunnelmia nosti nimenomaan toteutunut myynti, eivät niinkään odotukset tulevasta kehityksestä. Palvelualoja vaivaa edelleen vaikea matalasuhdanne ja tunnelmat ovat kaukana normaalista. Jo pitkään hyvin vetänyt vähittäiskauppa porskutti edelleen tammikuussa ja suhdannetilanne oli jopa keskimääräistä parempi. Myös kaupan alalla korona on kuitenkin kohdellut yrityksiä eri tavoilla ja osalla erikoiskaupoista tilanne on vaikea.

Lähteet:

Tilastokeskus

Elinkeinoelämän keskusliitto