Kotitalouksien kasvavalle optimismille on katetta, jos koronarokottaminen onnistuu odotetusti. Danske Bankin Kotitalouskatsaus 2021:n mukaan suomalaisten tilanne on keskimäärin edelleen hyvä.

 Kotitalouksien taloustunnelmia heijastava Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattori parani rajusti tammikuussa. Tilastokeskuksen aamulla julkistamassa mittauksessa luottamus sai arvon -0,9, mikä ylittää jo selvästi pitkän aikavälin keskimääräisen tason ja oli korkein lukema yli kahteen vuoteen.

– Kotitalouksille työllisyys on ydinkysymys, ja työttömyyden nousu on toistaiseksi ollut ennakoitua vähäisempää. Koronaepidemia kohtelee kuitenkin väestöryhmiä eri tavoin. Eniten kriisi on koskettanut taloudellisesti yrittäjiä ja palvelualoilla työskenteleviä. Danske Bank ennustaa työttömyyden nousevan vielä alkuvuodesta jonkin verran, mutta kääntyvän selvään laskuun, kun rokottamisessa päästään eteenpäin, sanoo Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist.

Palkansaajien ostovoima nousee sopimuskorotusten ja hitaan inflaation tukemana.

– Ennustamme ansiotason nousevan 2,5 prosenttia vuonna 2021. Viime vuonna korona painoi hintojen nousun lähes nollaan, mutta vuonna 2021 inflaatio elpyy kohti tavanomaisempaa tahtia. Sosiaaliturvamaksujen ja kunnallisverojen korotukset nipistävät osan ostovoiman kasvusta.

Korot pysyvät matalina

Suomalaisten kotitalouksien keskeinen omaisuus on edelleen omistusasunto, jota on rahoitettu asuntolainalla. Asuntovelallisille tuleva vuosi on armollinen, sillä korot pysyvät matalla tasolla. Appelqvistin mukaan useita vuosia jatkunut matalien korkojen aika ei ole saanut suomalaisia lisäämään velanottoaan merkittävästi.

– Vaikka matala korkotason voisi odottaa kiihdyttävän velkaantumista, ajoittui velkakannan nopein kasvuvaihe pääosin jo 2000-luvun alkupuolelle, jolloin korot olivat tuntuvasti nykyistä korkeammalla. Kansainvälisessä vertailussa suomalaisten velkaantuneisuus on euroalueen keskitasoa korkeammalla, mutta yhä selvästi muita Pohjoismaita matalammalla.

Danske Bank ennustaa asuntojen hintojen nousevan keskimäärin 1,5 prosenttia.

– Koronasta huolimatta kotitalouksien asunnonostohalut ovat olleet koholla. Hintojen nousu painottuu pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin.

Vuonna 2020 sijoittamisen suosiota kasvattamaan kehitetty osakesäästötili tuli käyttöön tammikuun alussa. Vuosi oli kuitenkin vaihteleva koronakriisin käynnistymisen jälkeen.

 – Viime vuonna osakemarkkinoilla nähtiin vuoristorataa, mutta koko vuoden osalta tuotot kohosivat hyviksi. Osakkeiden lyhyen aikavälin tuottoja on vaikea ennustaa, mutta vuoden 2021 osalta nousuvaraa löytyy, jos rokotukset saadaan maaliin odotetusti ja yritysten tulokset elpyvät. Riskitöntä tuottoa ei negatiivisten korkojen ympäristössä löydy.

Danske Bankin kotitalouskatsaus 2021

  • Asuntojen hinnat nousevat 1,5 prosenttia pääkaupunkiseudun imussa. 
  • Työttömyys nousee 8,0 prosenttiin. Työttömyys on noussut koronakriisin aikana, vaikka varsinaista massatyöttömyyttä ei ole koettu. Voidaankin sanoa, että työllisyys on kehittynyt ennustettua paremmin.
  • Ansiotason nousu kiihtyy 2,5 prosenttiin. Tahti ylittää selvästi kuluttajahintojen nousun, eli lähtökohtaisesti ostovoima paranee.
  • Markkinakorot pysyvät matalalla. Markkinoilla hinnoitellaan juuri nyt negatiivisen korkotason jatkuvan useiden vuosien ajan eteenpäin. Varmaa se ei toki ole.
  • Osakkeiden lyhyen aikavälin tuottoja on vaikea ennustaa, mutta vuoden 2021 osalta nousuvaraa löytyy, jos rokotukset saadaan maaliin odotetusti, ja yritysten tulokset elpyvät. Riskitöntä tuottoa ei negatiivisten korkojen ympäristössä löydy.