Työmarkkinoiden syksyn 2020 odotettua parempi vire katkesi joulukuussa, jolloin Tilastokeskuksen mukaan työttömänä oli 212 000 henkeä eli 48 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työllisten määrä pieneni 74 000 hengellä vuoden takaa. Työttömyysasteen trendi nousi 8,2 prosenttiin, missä sen nyt arvioidaan olleen lokakuusta lähtien. Työllisyysasteen trendi oli 71,8 prosenttia. Lomautettujen määrä nousi hieman enemmän kuin joulukuussa on tavallista.

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan tunnelmat työmarkkinoilla ovat epävarmat lyhyellä tähtäimellä.

Koronan toinen aalto koettelee etenkin palvelualoja, jotka ovat joutuneet karsimaan henkilöstökustannuksia. Vuoden viimeisellä neljänneksellä näkyy toimialakohtaisesti eroava tilanne, sillä naisten työllisyysaste oli 1,5 prosenttia vuodentakaista alempana, kun miesten työllisyysaste oli vain 0,1 prosenttia pienempi, hän toteaa.

Miesvaltaisilla aloilla kuten teollisuudella ja rakentamisella menee keskimäärin paremmin, mutta naisvaltaiset palvelualat kärsivät enemmän koronasta.

Tilastokeskuksen mukaan työllisten määrä vähentyi eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä kuljetuksessa ja varastoinnissa.

Kun työttömyys kerran pääsee nousemaan, on sen aleneminen parhaassakin tapauksessa hidasta, eikä vielä 2021 nähdä paluuta koronaa edeltäneelle tasolle.

– Esimerkiksi matkailualan ja liikenteen työllisyys ei heti palaa ennalleen ja monet joutuvat vaihtamaan ammattia. Työttömyyden pelko oli eilen julkaistun kuluttajabarometrin mukaan edelleen koholla, vaikka kuluttajien luottamus muutoin toipui merkittävästi.

Kuoppamäen mukaan työllisyyden voi onneksi odottaa kohentuvan selvästi vuoden 2021 loppua kohti, kunhan kesäkelit ja rokotteet painavat epidemiaa alas, jolloin talouksia voidaan jälleen avata. Töitä on kriisin keskelläkin melko paljon tarjolla. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin joulukuussa 50 000 uutta avointa työpaikkaa, eli 5 000 vähemmän kuin syyskuussa 2020.