Osakemarkkinoiden suurimmat tuotot ovat todennäköisesti jo nähty tältä vuodelta, arvioimme tuoreessa sijoitusnäkemyksessä. Koronan jälkeinen voimakas talouksien avautumista seuraava talouskasvu voi olla jo hinnoiteltu osakkeisiin.

– Myös osakemarkkinat ovat hyötyneet talouden avautumisesta. Globaalien osakkeiden tuotto on tänä vuonna ollut reilu 10 prosenttia. Jos asiaa tarkastellaan hiukan lähemmin, tuotto on vaihdellut suuresti toimialoittain. Sykliset alat, kuten energia, rahoitusala ja perusteollisuus, ovat menestyneet parhaiten, sillä ne saavat eniten hyötyä talouden noususuhdanteesta, kun taas defensiiviset toimialat ovat jääneet kehityksestä jälkeen. Myös teknologiaosakkeiden alkuvuosi on ollut vaisu. Tähän saakka sijoittajien on kannattanut välttää kalleimpia kasvuosakkeita ja suosia halpoja syklisiä osakkeita, sanoo Danske Bankin senioristrategi Tuukka Kemppainen.

Danske Bank pyrkii löytämään tasapainon ylipainottamalla osakkeita vain hiukan. Alueellisesti pankki ylipainottaa Eurooppaa.

– Odotamme globaalien osakkeiden tuoton olevan seuraavien 12 kuukauden aikana vaisumpaa kuin mitä viime kuukausina on nähty. Vaikka tuottoennusteemme on vaatimaton, se oikeuttaa mielestämme painottamaan osakkeita hiukan joukkolainoihin nähden, sillä niiden tuottomahdollisuudet ovat arviomme mukaan vielä rajallisemmat. On kuitenkin myönnettävä, että osakkeiden tuoton ja riskin välinen suhde näyttää nyt vähemmän houkuttelevalta kuin alkuvuodesta, ja sen vuoksi olemme hyvin varovaisia ottamaan lisää riskejä salkuissamme tällä hetkellä, Kemppainen sanoo.

Inflaation uhka liioiteltu

Osakemarkkinoiden näkymiä heikentää usea tekijä. Koronan jälkeen avautuvat taloudet voivat saavuttaa kasvuhuippunsa nopeasti. Samaan aikaan osakkeet ovat poikkeuksellisen kalliita suhteessa tulostasoon.

– Nämä tekijät muodostavat kasvualustan osakemarkkinoiden epävakaille jaksoille, minkä vuoksi sijoittajien on lähitulevaisuudessa tasapainoiltava nousuhuuman hyödyntämisen ja mahdollisesti lähestyvään huippuun varautumisen kanssa, Kemppainen sanoo.

Viime aikoina huoli inflaation ja korkojen noususta on laukaissut epävakaita jaksoja ja todennäköisesti tekee niin myös lähitulevaisuudessa. Danske Bankin arvion mukaan inflaatio ei kuitenkaan ole pysyvä uhka osakemarkkinoiden kehitykselle.

– Yhdysvalloissa inflaation kiihtyminen on viime kuukausien aikana aiheuttanut ajoittain hermostuneisuutta rahoitusmarkkinoilla, jotka pelkäävät kiihtyvän inflaation ja nousevien korkojen noidankehää. Uskomme kuitenkin inflaation kasvun olevan väliaikaista ja johtuvan muun muassa kulutuksen epätasapainosta, sillä ihmiset ovat kuluttaneet enemmän tavaroita kuin elämyksiä ja matkoja.

Kiinnostaako sijoittaminen?

Kun sijoitat kanssamme, sinulla on vapaus valita juuri itsellesi sopivat palvelut. Rakennetaan yhdessä sinulle yksilöllinen sijoitussuunnitelma. Sijoitetaan yhdessä – sinun tavallasi.

Tutustu palveluihimme