Näiden tapahtumien jälkeen korot laskivat ja osakemarkkinoiden reaktio oli ylöspäin. Osakkeiden arvostus on korkea, mutta pidämme osakkeet yhä pienessä ylipainossa, ja Eurooppa on suosikkialueemme.

Viime viikolla EKP:n kokous ja Yhdysvaltojen inflaatio (CPI)

Viime viikon alku sujui markkinoilla rauhallisesti, kun odoteltiin Yhdysvaltojen CPI:ta ja EKP:n kokouksen päätöksiä. Korot olivat laskussa, kun taas osakkeet, USD ja hyödykkeet menivät pääosin vaakalennossa. Torstaina EKP päätti ”kokouksessaan pitää vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan linjan ennallaan”. Korot pidettiin muuttumattomina ja ”PEPP-ohjelmassa tehdään seuraavanakin vuosineljänneksenä netto-ostoja merkittävästi nopeammin kuin vuoden alkukuukausina”. Tämä oli pieni kyyhkymäinen yllätys, kun EKP kuitenkin nosti kasvu- ja inflaatioennusteitaan. Lisäksi EKP “odottaa ohjauskorkojen pysyvän nykyisellä tasolla tai sitä alempina, kunnes arviointijakson inflaationäkymät palautuvat vankasti riittävän lähelle kahta prosenttia (mutta alle sen)”. Jossain vaiheessa EKP alkaa asteittain vähentämään ostojensa tahtia, mutta iso kuva on ennallaan: EKP:n rahapolitiikka pysyy erittäin kevyenä pitkään tukien riskipitoisia omaisuusluokkia.

Yhdysvaltain CPI yllätti ylöspäin. Toteutunut +5% vuodentakaiseen verrattuna on isoin vuotuinen nousu sitten elokuun 2008. Pohjainflaatio toteutui myös yli odotusten tasolla +3,8%. Iso kysymys on edelleen, onko nähty inflaation nousu väliaikaista vai ei. Iso osa inflaation noususta johtuu pandemiaan ja talouden avautumiseen liittyvistä seikoista, mikä tukee Fedin näkemystä siitä, että inflaation nousu on väliaikaista. Toisaalta toiset seikat viittaavat siihen suuntaan, että inflaation nousu olisikin laaja-alaisempaa. Inflaatioyllätyksen jälkeen Yhdysvaltojen 10-vuotisen valtionlainan korko kuitenkin laski alle 1,50% ja monet osakeindeksit tekivät uusia ennätyksiään. Tämä kertoo siitä, että markkinat ovat aiempaa vakuuttuneempia siitä, että inflaation nousu olisi väliaikaista. Tämän viikon Fedin kokous on, jos mahdollista, vielä kiinnostavampi toukokuun inflaatiolukujen ja nähdyn markkinareaktion jälkeen.

Tällä viikolla huomio on talousluvuissa ja Fedin kokouksessa

Talouslukujen kalenteri on melko raskas. Kiinasta markkinoiden kannalta tärkeimmät ovat keskiviikkona julkaistavat vähittäismyynti ja teollisuustuotanto. Euroopassa torstainen inflaatiojulkistus on merkittävä. Yhdysvalloissa julkaistaan vähittäismyynti sekä teollisuustuotanto tiistaina ja asuntomarkkinoiden lukuja keskiviikkona. Lisäksi alueelliset eteenpäin katsovat luottamusindikaattorit Philly Fed ja Empire Manufacturing saavat huomiota. Japanissa julkaistaan toukokuun inflaatio sekä tuonti –ja vientiluvut. Näiden lisäksi Fedin kokouksen päätökset julkaistaan keskiviikkona ja Japanin keskuspankki kokoustaa perjantaina.

Odotamme Fedin pysyvän kärsivällisenä, koska toukokuussa kehitys työmarkkinoilla pysyi kuitenkin varsin maltillisena, vaikka inflaatio (CPI) yllättikin ylöspäin. Fedin maksimityöllisyyden tavoite ei ole vielä tarpeeksi lähellä ja luultavasti Fed pysyy ”väliaikaisen” inflaation nousun näkemyksessään.

Vaikka globaali talouskasvu ohittaa huipun aikanaan, pidämme osakkeet pienessä ylipainossa. Osakkeiden arvostus on melko korkealla, mutta vähäriskisten korkosijoitusten tuottonäkymät ovat hyvin vaisut. Osakkeiden sisällä painotamme Eurooppaa, koska talouden toipumisen jatkuminen ja korkotason maltillinen nousu voivat hyödyttää syklistä Euroopan markkinaa. Lisäksi Euroopan tuloskasvun odotetaan olevan kovaa Q2:lla.

Toimialastrategiassamme pidämme sykliset esillä. Kasvun jatkuminen tukee perusteollisuutta ja teollisuutta. Korkotason nousu voi tukea houkuttelevasti hinnoiteltua rahoitusta. Vakaan kasvun sektoreista ylipainotamme IT-sektoria, joka hyötyisi, jos korkotaso laskisikin, kuten nähtiin CPI-yllätyksen jälkeen. Perinteisesti defensiiviset sektorit eivät ylisuoriudu vahvan talouskasvun aikana, joten mielestämme vielä ei kannata suosia defensiivisiä. Hyvä myös huomata, että Q2 on melkein jo ohi, ja yritykset voivat alkaa antaa tulostensa ennakkotietoja, jos ne poikkeavat ohjeistuksista tai odotuksista. Epävirallinen tulosvaroituskausi on siis alkanut. Avautuvalla taloudella on vielä tilaa elpyä, kun rajoituksia poistetaan. On kuitenkin tärkeää pitää salkku riittävän hyvin hajautettuna, koska riskit voivat nousta nopeastikin.

Kiinnostaako sijoittaminen?

Kun sijoitat kanssamme, sinulla on vapaus valita juuri itsellesi sopivat palvelut. Rakennetaan yhdessä sinulle yksilöllinen sijoitussuunnitelma. Sijoitetaan yhdessä – sinun tavallasi.

Tutustu palveluihimme