Kotitalouksien tunnelmat ovat tällä hetkellä myös EU:n huipputasoa. Luottamusindikaattorin osatekijöistä kuluttajien odotukset Suomen taloudesta ja yleisestä työttömyyskehityksestä olivat valoisat. Maaliskuuhun verrattuna kuluttajien näkemykset omasta taloudesta ja säästämismahdollisuuksista heikkenivät, mutta odotus työttömyyskehityksestä parani ja kuva Suomen taloudesta pysyi ennallaan. Kotitaloutensa rahatilanteen kuluttajat arvioivat hyväksi. Ajankohtaa pidettiin otollisena säästämiselle, lainanotolle ja kestotavaroiden ostamiselle. Työlliset kokivat, että työttömyyden uhka on vähentynyt omalla kohdalla.

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen (@Pasi_Kuoppamaki) mukaan kuluttajien luottamusindikaattori on ennakoinut kahden edellisen vuoden suhdannekehitystä varsin hyvin. Tilastokeskuksen mukaan helmi-maaliskuun lukemat olivat 30-vuotisen mittaushistorian korkeimmat, mutta Kuoppamäen mukaan kausittaisen vaihtelun huomiointi luottamusindikaattorissa kertoo kuluttajien luottamuksen huipun jääneen viime lokakuuhun. Nousukauden jatkuminen tekee hyvästäkin tilanteesta normaalia ja kuluttajat ovat ehkä havahtuneet maailmalta ja pörsseistä kantautuviin epävarmempiin uutisiin. Työllisyys ja palkat kuitenkin nousevat, eivätkä korot tai verotus nouse nyt murheeksi. Kuluttajien ostoaikeet asuntojen tai autojen osalta eivät ole silti nousseet voimakkaasti, joten harkinta suurten hankintojen suhteen näyttää säilyneen. Hyvin menee, mutta aavistuksen epävarmemmissa tunnelmissa, Kuoppamäki tiivistää.

Elinkeinoelämän keskusliiton aamulla julkistaman suhdannetiedustelun mukaan yritysten näkymät olivat suotuisat huhtikuussa. Teollisuuden ja rakentamisen luottamus nousi, kun taas palveluyritysten ja kaupan luottamus laski. Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan kaikkien toimialojen hyvä luottamus kertoo kasvun jatkumisesta ja kuluttajien hyvä tilanne tukee kulutuskysynnästä hyötyviä yrityksiä. Pienen varjon huhtikuun lukujen ylle heittää teollisuusyritysten arvio aikaisempaa vaisummasta tilauskannasta. Eväät talouskasvun ripeälle jatkumiselle 2018 ovat yritysten mielestä kuitenkin vahvat. Näillä luvuilla Kuoppamäki odottaa, että tänä vuonna voidaan viimein juhlia edellisen vuoden 2007 viimeiseen neljännekseen ajoittuneen BKT-suhdannehuipun ylittymistä.

Hauskaa vappua!

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.