Ilmaston lämpeneminen ja väestönkasvu muuttavat maailmaa, ja saastumisen, vesipulan ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin haasteisiin kaivataan kipeästi ratkaisuja. Nämä tekijät ovat viime vuosina kasvattaneet vaikuttavuuteen pyrkivän sijoittamisen suosiota. Siinä tarkoituksena on tarjota tuottoa ja pyrkiä samalla ratkaisemaan sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä haasteita. 

”Monet yksityiset sijoittajat ja yritykset haluavat yhä suuremmassa määrin olla mukana luomassa maailmasta parempaa paikkaa tuleville sukupolville”, Danske Bankin vastuullisen sijoittamisen johtaja Ulrika Hasselgren kertoo.

Esimerkkejä sijoituksista

Vaikuttavuuteen voidaan pyrkiä muun muassa sijoittamalla osakerahastoihin, jotka keskittyvät esimerkiksi vesihuollon ja elintarviketuotannon kestävyyden kehittämiseen, jätteiden ja luonnonvarojen uudelleenkäyttöön sekä uusiutuvan energian tuottamiseen liittyviin uusiin teknologioihin.

Ulrika Hasselgren kertoo, Danske Bankissa tämäntyyppisten sijoituskohteiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. 

”Kestävän kehityksen mukaisten sijoitusten kysyntä kasvaa yleisesti, ja monet sijoittajat haluavat tehdä enemmän kuin pelkästään minimoida sijoitustensa negatiiviset vaikutukset esimerkiksi välttämällä hiili- ja tupakka-alalla toimiviin yrityksiin sijoittamista. He haluavat sijoittaa määrätietoisesti kohteisiin, jotka edistävät ihmisiin, ympäristöön ja ilmastoon liittyvää positiivista kehitystä”, hän selittää.

Pariisin ilmastosopimus vauhditti kehitystä

Brittiläinen Impax Asset Management -pääomasijoitusyhtiö on vuodesta 1998 lähtien erikoistunut ympäristöalaan sijoittamiseen ja toimii useiden vaikuttavuuteen pyrkivien rahastojen salkunhoitajana. Vuoden 2015 Pariisin ilmastosopimuksen yhteydessä keskusteltiin paljon ilmaston lämpenemisestä, mikä Impax Asset Managementin toimitusjohtajan ja perustajan Ian Simmin mukaan teki kaikille selväksi sen, että ilmastonmuutos on vakavasti otettava riski yhteiskunnallemme. Ian Simmin mukaan se on lisännyt vaikuttavuuteen pyrkivien rahastojen suosiota ja parantaa niiden kasvumahdollisuuksia.

”Pariisin ilmastosopimuksen ansiosta on hyvin todennäköistä, että hallitukset ympäri maailmaa alkavat sekä vahvistaa uusiutuvan energian markkinoita että investoida infrastruktuuriin ja vesihuoltoon – minkä lisäksi tulevat muut vihreän talouden edistämiseen tähtäävät toimenpiteet. Nämä kaikki seikat puhuvat kestävän kehityksen mukaisen sijoittamisen puolesta”, hän arvioi.

Kasvun ennustetaan jatkuvan

Impax Asset Managementin vaikuttavuuteen pyrkivien rahastojen pääoma on tällä hetkellä 15 miljardia dollaria, mikä on 60 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Ian Simm ennustaa kehityksen jatkuvan, koska se heijastaa yksityisten sijoittajien uuden sukupolven arvoja.

”Millenniaalisukupolvi odottaa selvästi, että sijoitusneuvojat etsivät heille kestävää kehitystä tukevia sijoituskohteita”, hän toteaa.

Vaikuttavuusrahastot

Tämän päivän sijoituspäätöksesi vaikuttavat huomisen maailmaan. Sijoittamalla vaikuttavuusrahastoihin tuet kestävää kehitystä tinkimättä mahdollisuudesta saada tuottoa.

Tutustu rahastoihin