Leena Vainiomäki seuraa maajohtajan tehtävässä Risto Tornivaaraa, joka jää aiemmin kerrotun mukaisesti eläkkeelle vuoden 2018 aikana, toimien siirtymäajan erityistehtävissä.

Vainiomäki on toiminut Danske Bankin Suomen yritysasiakasliiketoiminnan johtajana vuosina 2011–2017 ja tätä ennen eri tehtävissä pankkitoimialalla. Vainiomäen aikana Danske Bankin yrityspankkiliiketoiminta paransi kannattavuuttaan ja kasvoi samalla, kun asiakastyytyväisyys nousi. 

– Danske Bankilla on erittäin vahva jalansija digitaalisessa maailmassa. Digitaalisen ja inhimillisen palvelun yhdistäminen on suuri haaste, joka ratkaisee asiakaskokemuksen onnistumisen. On jännittävää aloittaa maajohtajana tilanteessa, jossa sekä asiakastyytyväisyys että tuloskehitys tarjoavat pankille kaikki mahdollisuudet vahvistaa asemaansa Suomessa, Vainiomäki toteaa

– Haluamme pankkina tulla entistäkin lähemmäs asiakkaitamme ja ympäröivää yhteiskuntaa. Nyt vahvistamme ja selkeytämme maaorganisaatiotamme edelleen, jotta voimme vastata asiakkaiden muuttuviin odotuksiin ja varmistaa että he voivat aina kokea asioivansa yhden yhtenäisen pankin kanssa, Vainiomäki jatkaa.

Danske Bank -konserni tiedotti 6.4.2018 uudistavansa organisaatiotaan
Konsernin henkilöasiakasliiketoiminta ja yritysasiakasliiketoiminta yhdistetään maaorganisaatioiksi kahteen uuteen yksikköön: Banking DK ja Banking Nordic (Suomi, Ruotsi ja Norja). Varallisuudenhoito ja Corporates & Institutions –liiketoimintayksiköt jatkavat toimintaansa. Uusi organisaatiorakenne astuu voimaan 2.5.2018.