Vahva kasvu, korkeammat korot

Yhdysvalloissa nähtiin liuta vahvoja talouslukuja viime viikon aikana, mutta niitä seurasi luonnollinen mutta markkinoita hermostuttava nousu valtionlainojen koroissa. Yhdysvaltojen teollisuuden ostopäällikköindeksi oli hieman odotuksia vahvempi, kun taas palvelu-PMI oli linjassa odotusten kanssa. Molemmat lukemat kertovat terveestä taloudellisen aktiviteetin tasosta Yhdysvalloissa, ja samaa tarinaa toisti myös huhtikuun erittäin vahva kuluttajaluottamusluku.

Kaisa Kivipelto

Kautta viikon jatkuneiden hyvien talouslukujen sarjan viimeisteli ensimmäisen vuosineljänneksen BKT-vuosikasvulukema 2,3 %, joka oli odotuksia eli 2,0 % vahvempi. Tämä oli hieman aiempaa BKT:n kasvuvauhtia eli aiempaa lukemaa 2,9 % heikompi, mutta tyypillisesti alkuvuoden talouskasvulukemat ovat muita neljänneksiä alhaisempia johtuen kuluttajien hitaudesta joulun jälkeen ja sääolosuhteista. Viime viikon julkistukset tukevat osakkeita, mutta samaan aikaan kääntävät katseen inflaatioon ja korkoihin. Perjantaina julkaistu inflaatiota mittaava PCE-deflaattorin kvartaalimuutos oli 2,5 %, kun lukema oli aiemmin 1,9 %. Fedin inflaatiotavoitteet alkavat olla saavutettu ja näin vahvat lukemat voivat herättää pelkoja odotettua nopeammista koronnostoista. 

Vahvojen talousnäkymien myötä Yhdysvalloissa 10 vuoden valtionlainan korko nousi 3 %:n yläpuolelle ensimmäistä kertaa vuosiin. Tämä säikäytti markkinat hetkellisesti, mutta markkinat toipuivat viikon loppuun mennessä. Tämä soutaminen ja huopaaminen markkinoilla tulee kuitenkin olemaan jatkuva ilmiö: korot nousevat etenkin Yhdysvalloissa, ja vaikka talouskasvu on erittäin vahvaa, markkinoiden täytyy koko ajan uudelleen arvioida näkymiä kiristyvän lainamarkkinan vuoksi. Uskomme osakkeiden tarjoavan parhaan tuottopotentiaalin tästä eteenpäin, mutta matka tulee olemaan kuoppainen. Yhdysvaltojen talouslukemat kuitenkin kertovat siitä, että paras kasvupotentiaali löytyy Yhdysvaltojen ulkopuolelta. 

Kaiken takana on kasvu

Saamme hyvää tietoa euroalueen kasvusta tällä viikolla kun teollisuuden ostopäällikköindeksi julkaistaan – markkina odottaa sen pysyvän 56:n tasoilla. Myös keskiviikkona julkaistaan ensimmäisen neljänneksen BKT-luku, odotus on vuositasolla 2,5 % kasvuvauhti. Toinen mielenkiintoinen julkaisu on Euroopan Komission talousennuste, jossa arvioidaan muun muassa tulevaa kasvua ja inflaatiota, ja tehdään budjettiehdotus seuraaville seitsemälle vuodelle. Yhdysvalloissa ja Euroopassa vahva tuloskausi jatkuu tällä viikolla, ja tästä saadaan tukea osakkeille kautta linjan.

Tällä viikolla Fed kokoustaa jälleen. Markkinat emmekä me odota muutoksia ohjauskorkoon, mutta kokouksen jälkeen julkaistava lausunto voi tarjota jotain ajatuksia Fedin tulevasta kiristystahdista. Markkinat ovat erittäin herkkänä Fedin kommenteille. Vappupäivänä Yhdysvalloissa julkaistaan ISM ostopäällikköindeksi, ja jos se seuraa viime viikon tulosjulkistusten sarjaa, saattaa se yllättää positiivisesti. Nyt markkina odottaa sen laskevan hieman mutta pysyvän yhä korkeilla tasoilla, jotka viittaavat noin 4 %:n talouden kasvuvauhtiin. Työllisyysraportti perjantaina voi kuitenkin tuoda säpinää markkinoille, kun näemme onko palkkainflaatio lisääntynyt huhtikuun aikana. 

Kommentin on kirjoittanut Danske Bankin senior strategi Kaisa Kivipelto (@KKivipelto).

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.