Valtiovarainministeriön verotyöryhmän raportti julkistettiin tänään 4.5. Finanssialan verotaustaryhmän työskentelyyn osallistuneena olen tyytyväinen työryhmän esityksiin. Sijoitustuotteiden selkeä ja ennakoitava verokohtelu on aivan keskeinen tekijä, jotta suomalaisilla on järkevät mahdollisuudet vaurastua.

Verokohtelun yhtenäistämisen lisäksi mielestäni merkittävä työryhmän ehdotus liittyy yksittäisten osakesijoitusten tuomiseen samalla viivalle muiden sijoitusvaihtoehtojen kanssa. Työkaluksi esitetään uudenlaista sijoitussäästötiliä. Keskeistä uudessa ratkaisussa olisi, että kertyneitä tuottoja verotettaisiin vasta, kun varoja otetaan käyttöön.

Verot tulee maksaa pääomatuloista siinä missä muistakin tuloista, mutta mielestäni on tärkeää, että sijoittajaa ei kesken säästämisen rangaista salkun sisällä tehdyistä muutoksista. Tämä olisi merkittävä kehitysaskel ennen kaikkea osakesäästäjille, jotka ovat toistaiseksi olleet verotuksellisesti eriarvoisessa asemassa esimerkiksi rahastosäästäjiin nähden. Näin kannustaisimme suomalaisia aktiiviseen omistajuuteen ja vaurastumiseen.

Vaurautta tarvitaan kaikissa elämänvaiheissa

Uskon, että sijoitussäästötilin kaltainen ratkaisu kannustaisi kaiken ikäisiä suomalaisia aloittamaan pitkäjänteisen vaurastumisen ja mahdollistaisi myös varojen käytön erilaisissa elämänvaiheissa, ei ainoastaan eläkkeelle jäädessä. 

Aikanaan vahvana PS-tilin puolestapuhujana suhtaudun pitkäaikaista säästämistä tukeviin ratkaisuihin hyvin positiivisesti ja näen, että nykymaailmassa meillä on tarvetta myös ratkaisuille, jotka eivät ole sidottuja ikään tai säästöaikaan.

On mielestäni päivän selvää, että kolmekymppinen ihminen, joka jää eläkkeelle esimerkiksi 67-vuotiaana, tarvitsee varallisuutta jo monissa elämäntilanteissa ennen eläkevuosia. Kun omia varoja voi kartuttaa ja ottaa käyttöön järkevästi ilman pelkoa sitoutumisesta vuosikymmeniksi tai kohtuuttomista veroseuraamuksista, voimme vaikuttaa niinkin isoihin asioihin kuin esimerkiksi työurien pidentämiseen. Jos tarjolla on helppo ja läpinäkyvä tapa varautua rahoittamaan vaikkapa uudelleenkouluttautuminen, siihen luultavasti myös herkemmin tartutaan.

Yhdenmukaisuus lisää läpinäkyvyyttä ja valinnan vapautta

Olen paasannut tästä aiemminkin, mutta koska aihe on mielestäni tärkeä, totean jälleen: Verotus ei saa estää suomalaista vaurastumasta. Kun julkisessa keskustelussa eroavaisuudet eri ratkaisujen verotuksessa ottavat pääroolin, ollaan hakoteillä. Tästä syntyy säästäjälle ja sijoittajalle herkästi mielikuva, että vaurastuminen on monimutkaista, ja siksi päätös aloittamisesta jää helposti tekemättä.

Jos työryhmän ehdotukset menevät läpi, läpinäkyvyys, tasapuolisuus ja ennen kaikkea valinnan vapaus sijoittajille lisääntyy. Jokaisella suomalaisella on oikeus vaurastua ja hänen tulee saada valita sellaiset ratkaisut, jotka hänen tilanteeseensa parhaiten sopivat ilman, että joutuu miettimään verotuskiemuroita. 

Läpinäkyvyys, tasapuolisuus ja valinnan vapaus ovat myös avainasemassa, jotta me finanssialan toimijat olemme jatkossakin asiakkaidemme luottamuksen arvoisia.

Lue lisää työryhmän raportista Valtiovarainministeriön tiedotteesta