Tilastokeskuksen mukaan työttömänä oli elokuussa 186 000 henkeä eli 16 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työllisten määrä kasvoi 64 000 hengellä. Verrattuna edellisen kuun julkistukseen on säännöllistä kausivaihtelua ja kuukausittaista satunnaisvaihtelua tasoittava työllisyysasteen trendilukema laskenut uuden tiedon mukaan 71,8 prosenttiin, ja työttömyysasteen trendi noussut 7,5 prosenttiin.

Jukka Appelqvistin

Viime kuukausina on riemuittu parantuneista työllisyysluvuista. Moni toivoikin työllisyysasteen trendin rikkovan elokuussa jo maagisen 72 prosentin rajan. Nyt mentiin kuitenkin toiseen suuntaan. Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan ei voida puhua varsinaisesta suhdanneluontoisesta takapakista, vaan enemmänkin kuukausittaisten arvioiden vaihtelusta.

– Hieman aavistelin tällaista tulosta, viime kuukausien luvut olivat siinä määrin väkeviä. Osa alkukesän työllisyyskasvusta selittynee kesätöiden lisääntymisellä, joten ei ole yllättävää, että syksyn lukemat ovat maltillisempia.

Suhdannemielessä ei ole aihetta huoleen. Jos verrataan työllisyysasteita eri vuosina elokuussa, nähdään, ettei aamun julkistuksen tasoista lukemaa ole nähty Suomessa kertaakaan 90-luvun laman jälkeen. Pääasiassa Suomen työllisyysasteen muutosta selittää ikääntyneiden työskentelyn lisääntyminen viime vuosina.

– Tänä vuonna vahva suhdanne on nostanut työllisyyttä myös nuoremmissa ikäluokissa. Parhaassa työiässä olevan väestön määrän supistuminen on kuitenkin ollut rajua viimeisen kymmenen vuoden aikana, joten nuorempien ikäluokkien työllisyysasteiden täytyy nousta jatkossakin, jotta työpanos kasvaisi tai pysyisi edes ennallaan, toteaa Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist.

Kysyntää työvoimalle löytyy tällä hetkellä. TE-toimistoihin ilmoitettujen avointen työpaikkojen määrä jatkoi kovassa kasvussa. Elokuussa paikkoja oli avoimena lähes neljännes enemmän kuin vuosi sitten.

Lähteet:

http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2018/08/tyti_2018_08_2018-09-25_tie_001_fi.html