Danske Bank on pitänyt aasialaisia kehittyvien markkinoiden maissa noteerattavia osakkeita ylipainossa toukokuusta alkaen, ja näkemys on ennallaan Yhdysvaltojen ja Kiinan välisestä kauppasodasta huolimatta. Kauppasota on aiheuttanut osakemarkkinoille odotettua enemmän epävarmuutta ja vastatuulta, mikä on iskenyt osakkeisiin Aasiassa paljon kovemmin kuin muualla. Erityisen heikkoa kehitys on ollut verrattuna yhdysvaltalaisosakkeisiin.

Arviomme mukaan aasialaisten osakkeiden heikko kehitys suhteessa yhdysvaltalaisiin on nyt saavuttanut päätepisteensä, joten aasialaiset osakkeet houkuttelevat, kun tuotto- ja riskiodotukset otetaan huomioon. Kiinnostustamme sijoittaa osakkeisiin tukee se, että odotamme maailmantalouden nousun jatkuvan.

Mitkä ovat tärkeimmät argumentit aasialaisten osakkeiden pitämiseen ylipainossa? Keskitymme seuraaviin:

1. Houkutteleva arvostus ja hyvät yritysten tuloskasvunäkymät

Aasialaisten yritysten P/E-luku on laskenut, ja aasialaiset osakkeet treidaavat parhaillaan 23,4 %:n alennuksella suhteessa globaaleihin osakkeisiin. Alentuneen hinnoittelun syynä on kauppasodan riski. Hinnoitteluero on samalla tasolla kuin finanssikriisin jälkeisinä vuosina, jolloin aasialaisten yritysten tulokset laskivat. Nyt tilanne on kuitenkin täysin toisenlainen. Kauppasodasta huolimatta markkinoilla odotetaan, että kehittyvillä markkinoilla toimivien yritysten tulokset nousevat globaalisti eniten 2019 ja 2020, kun USA:n verouudistuksen positiiviset vaikutukset poistuvat USA:n yritysten kasvuluvuista. Mielestämme aasialaiset osakkeet ovat houkuttelevia sekä absoluuttisesti että suhteessa muihin alueisiin osakkeiden edullisen hinnoittelun ja vahvojen tuloskasvunäkymien ansiosta.

2. Kiinan viranomaiset ryhtyneet kohtuullisiin tukitoimiin

Kiinan viranomaiset ovat odotetusti reagoineet kauppasotaan tukemalla Kiinan talouskasvua, mutta paisuttelematta sitä tarpeettomasti, jolloin Kiinan mahdollinen luottokriisi pahenisi yksityisen sektorin liian suuren lainanannon vuoksi. Arvioimme, että viranomaisilla on jatkossakin tahtoa, kykyä ja taloudellista liikkumavaraa torjua kauppasodan haittavaikutuksia. Lisäksi he voivat toimillaan vakauttaa Kiinan talouskasvua ja samalla Kiinan valuuttaa ja raaka-aineiden hintoja.

3. Puheiden sovitteleva sävy voi olla merkki aselevosta

Kiinan pääministeri Li Keqiang on jo aiemmin luvannut, että Kiinan valuuttaa ei devalvoida maan kilpailukyvyn vahvistamiseksi. Merkit siitä, että Kiina pyrkii alentamaan kaupan esteitä, tukevat näkemystämme, jonka mukaan kauppasota alkaa laantua Yhdysvalloissa 6.11. järjestettävien välivaalien jälkeen. Konfliktin lopulliseen ratkaisemiseen kuitenkin kuluu aikaa, koska se perustuu syviin erimielisyyksiin, mutta osapuolten välinen aselepo vähentää jännitteitä rahoitusmarkkinoilla. Vähäinen taka-askel otettiin, kun Kiinan ja USA:n väliset neuvottelut keskeytettiin toistaiseksi.

4. Uskomme, että kauppasodan vaikutuksia yliarvioidaan rahoitusmarkkinoilla

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on suunnannut kauppaprotektionismia yhä enemmän kohti Kiinaa ja lieventänyt Eurooppaan kohdistuvia näkemyksiään. Kauppasopimus Meksikon kanssa on allekirjoitettu ja Kanadan kanssa neuvotellaan. USA:n ja Kiinan välinen kauppa muodostaa kuitenkin vain noin 1-2 prosenttia globaalista viennistä. Jos Donald Trump toteuttaisi kaikki uhkauksensa, tämä vaikuttaisi vain noin 5 prosenttiin globaalista viennistä. Täytyy muistaa, että iso osa maailman kaupasta käydään isojen maantieteellisten alueiden, kuten Eurooppa ja Pohjois-Amerikka, sisällä. Kauppasota voi vaikuttaa myönteisesti Kiinan ja muiden esimerkiksi Itä-Aasian maiden kauppasuhteisiin, koska kiinalaiset valmistajat etsivät uusia markkina- ja tuotantoalueita, joihin kauppasota ei vaikuta.

5. Este dollarin merkittävälle vahvistumiselle

Yhdysvaltain dollari on vahvistunut suhteessa Kiinan yuaniin ja muihin kehittyvien markkinoiden maiden valuuttoihin. Vahvistuvan dollarin ja globaalien korkojen nousun yhdistelmä ei ole hyvä uutinen maille, joiden vaihtotase on alijäämäinen tai joilla on runsaasti valuuttalainoja, sillä tällöin velan korkojen ja lyhennysten hoitaminen kallistuu. Kehitys on saanut kehittyvien talouksien maiden osakkeiden ja joukkolainojen kurssit laskemaan. Yhdysvaltojen dollarin vahvistuminen on kuitenkin hieman hidastunut, koska mm. kehittyvien markkinoiden maiden keskuspankit ovat tulleet mukaan kamppailuun omien valuuttojensa heikkenemisen estämiseksi.

6. Tukea nykyisille kurssitasoille

Monet institutionaaliset sijoittajat ovat pienentäneet kehittyvien markkinoiden maiden osakkeiden positioitaan viime kuukausina. Kun huomioon otetaan aasialaisten osakkeiden hinnoittelu, mielestämme niiden pohja on saavutettu.
Kun kaikki tekijät otetaan huomioon, mielestämme nykyinen hinnoittelu luo mielenkiintoisia aasialaisten osakkeiden ostomahdollisuuksia sekä lyhyellä (3-12 kuukautta) että pidemmällä aikavälillä. Lisäksi monet vahvat trendit vaikuttavat alueella oikeaan suuntaan kuten teknologian kehitys, keskiluokan kasvu Aasiassa ja tulotason muita alueita nopeampi nousu. Kyse ei ole tulevaisuudessa tapahtuvasta kehityksestä. Se on käynnissä jo nyt.

Ajankohtaiset talouskatsaukset

Tutustu Danske Bankin ekonomistien viimeisimpiin talouskatsauksiin.

Lue lisää

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.