Tilastokeskuksen kotitalouksien tunnelmia mittaava luottamusindikaattori oli syyskuussa 20,2, kun se korkeimmillaan kävi helmikuussa 25,8 pisteessä. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,6, joten luottamus on edelleen huomattavasti keskimääräistä korkeammalla. Kotitalouksien tunnelmat ovat tällä hetkellä myös EU:n huipputasoa. Luottamusindikaattorin osatekijöistä kuluttajien odotukset Suomen taloudesta heikentyivät, mutta työttömyyden uhka nähdään pienenä ja odotukset omasta taloudesta pysyivät vahvoina. Tilastokeskuksen mukaan ylemmät toimihenkilöt olivat väestöryhmistä optimistisimpia, kun taas työttömät ja eläkeläiset arvioivat näkymiä varovaisemmin. Ajankohtaa pidettiin otollisena sekä säästämiselle että lainanotolle.

Elinkeinoelämän keskusliiton aamulla julkistaman suhdannetiedustelun mukaan yritysten näkymät olivat suotuisat syyskuussa. Teollisuuden, palveluiden ja kaupan alojen luottamus pysyi likimain ennallaan, mutta rakentamisen luottamus laski hieman. Rakentamisen luottamus ylittää silti selvästi historiallisen keskiarvon.

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan luottamusindikaattorit kertovat kaiken kaikkiaan vakaasta luottamuksesta oman talouden näkymiin, mutta uutiset kauppasodasta voivat olla heikentäneet yleisiä talouskasvuodotuksia. Indikaattorit kertovat myös kasvun nopeimman vaiheen jääneen taakse, vaikka nousu vielä jatkuukin. Kotitalouksien vahva luottamus omaan talouteen ja työmarkkinoiden hyvä tilanne ennakoivat kasvua yksityisessä kulutuksessa, mikä toimii seuraavina vuosineljänneksinä merkittävänä kasvun ajurina. Samaan aikaan kotitaloudet pystyvät säästämäänkin, mikä on tärkeää ottaen huomioon negatiiviseksi painuneen säästämisasteen ja ikääntymisen tuomat rasitteet eläkejärjestelmälle. Asuntokaupankin voi odottaa jatkuvan melko vilkkaana, mutta hintataso nousee kansallisella tasolla vain marginaalisesti. Tilastokeskuksen aamun julkaisun mukaan osakeasuntojen hinnat nousivat elokuussa pääkaupunkiseudulla 2,2 prosenttia ja muualla maassa ne laskivat 2,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Yritysten luottamusmittareissa Kuoppamäki näkee rohkaisevana teollisuuden arvion tilauskannasta, joka nousi syyskuussa hieman laskettuaan kesän aikana.