Danske Bankin ekonomistien mukaan Suomi on selättämässä vaihtotaseen ja julkisen talouden vajeet, mutta työmarkkinoilla osaamis- ja tekijävaje jarruttavat talouskasvun mahdollisuuksia. Ekonomistit toivovat puolueilta ehdotuksia työvoiman tarjonnan ja osaamistason nostamiseksi osana tulevien eduskuntavaalien kampanjaa.

Suomen talous kasvaa Danske Bankin ennusteen mukaan tänä vuonna on 2,7 prosenttia. Vuodelle 2019 pankki ennustaa 2,0 prosentin kasvua.

– Nämäkin kasvuluvut ovat yhä ripeämpiä kuin Suomen pitkän aikavälin tuotantopotentiaalin kasvuvauhti, joka väestörakenteesta johtuen on todennäköisesti lähempänä 1,5 prosenttia. Vahvassa työmarkkinatilanteessa myös heikommilla työelämätaidoilla varustetuilla hakijoilla on mahdollisuuksia työllistyä, mutta jo nyt on näkyvissä, että monet toimialat, kuten rakentaminen ja kauppa, kärsivät osaavan työvoiman puutteesta, Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist sanoo. 

Asuntojen hintakehitys maltillista

Nousukausi on kääntänyt myös Suomen valtion talouden positiiviseen suuntaan, vaikka ensi vuoden budjetti on edelleen alijäämäinen.

– Ensi vuoden budjetti saattaisi olla huippusuhdanteessa kireämpikin, mutta minkäänlaisesta vaalibudjetista ei voida puhua.

Asuntovelalliselle Danske Bankin ennuste on armollinen, kun työllisyyskehitys on hyvää ja Euroopan keskuspankin ennustetaan aloittavan korkojen noston vasta joulukuussa 2019. Sen sijaan asuntojen hintojen nousu on vaatimatonta, ja pankki alentaa tämän vuoden ennustetta 0,8 prosenttiin ja ensi vuoden 1,2 prosenttiin.

– Pääkaupunkiseudun hintakehitys on sekin ollut kohtalaisen maltillista verrattuna moniin pohjoismaisiin kasvukeskuksiin. Taustalla vaikuttavat ostovoiman hidas nousu Suomessa viime vuosina sekä ennen kaikkea viime vuosien oikein ajoitettu asuntotuotanto.

Populistit haastavat maailmankaupan


Suomen taloutta on auttanut maailmantalouden myönteinen kehitys viime vuosina. Danske Bank ennustaa, että maailmantalouden kasvu jatkuu edelleen melko vauhdikkaana.

– Lähitulevaisuuden näkymät ovat hyvät, mutta länsimaissa löysät resurssit hupenevat, rahapolitiikkaa kiristyy ja kasvu alkaa hidastua 2019. Suurimmat riskit löytyvät tällä hetkellä kauppasodan laajenemisesta, rahapolitiikan kiristysten onnistumisesta ja Italian politiikasta, sanoo Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäki.

Yhdysvalloissa tullaan kokemaan Danske Bankin ennusteen mukaan pisin yhtäjaksoinen nousukausi toisen maailmansodan jälkeen.

– Ennätykseen on vielä reilu vuosi matkaa. Jos nykyiset kasvuennusteet toteutuvat, uusi ennätys syntyy 2019 kesällä.

Danske Bankin pääekonomisti Kuoppamäki vietti kesän 2018 Yhdysvalloissa tutkimassa vapaakaupan vastusta. Kuoppamäen mukaan vapaakauppa on ollut teoriassa ja käytännössä erittäin suotuisaa, koska se on tehostanut taloutta ja tuonut kuluttajille edullisempia hyödykkeitä. Nyt vapaakaupan vastaisuudella ratsastavat poliitikot ovat päässeet valtaan useammassa maassa.

Vapaakauppa myös kaataa kireän kilpailun takia yrityksiä ja aiheuttaa työttömyyttä.

– Tässä tilanteessa ihmiset eivät välttämättä kuuntele vapaan kaupan eduista puhuvia ekonomisteja, vaan parempaa elämää lupaavia populisteja. Olisikin tärkeää, että demokratioissa kannettaisiin riittävästi huolta vapaakaupan sivustakärsijöiden pitämisestä mukana työelämässä. Käytännön tasolla tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi globalisaation takia työttömiksi joutuneiden lisäkoulutusta uusiin tehtäviin.

Tutustu katsaukseen