Tilastokeskuksen mukaan työttömänä oli lokakuussa 171 000 henkeä eli 26 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen säännöllistä kausivaihtelua ja kuukausittaista satunnaisvaihtelua tasoittava trendilukema laski 7,2 prosenttiin, mikä on alin lukema sitten tammikuun 2009. Työllisten määrä kasvoi lokakuussa 43 000 hengellä. Myös työllisyysteen trendilukema kohosi pykälän verran lähemmäs hallituksen 72 prosentin tavoitetta eli lukemaan 71,8 prosenttia. Muutokset työllisyysasteessa ovat kuitenkin olleet viime kuukausina pieniä. Välillä trendi on noussut ja välillä laskenut, eli lähinnä kyseessä on satunnainen heilunta ilman selkeää suuntaa.

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan työmarkkinoiden vire ei lokakuussa ollut päätähuimaava, kun otetaan huomioon pitkään jatkunut vahva suhdannetilanne. Kohtalainen työllisyyskehitys jatkui, mutta lisää paranemista on tullut vain maltillisesti. Lisäksi vertailutaso työllisyyden osalta on jo kohtalaisen korkea, mikä näkyy siinä, että kasvu vuodentakaiseen verrattuna on aikaisempia kuukausia vaisumpaa. Myös työllisyysteen trendin väliaikatavoitteeksi asetettu 72 prosentin raja jäi tuttuun tapaan rikkomatta. Kokonaisuudessa talouden hyvä suhdannetilanne jatkuu Suomessa, mutta työmarkkinoilla tahti on verkkaista. Positiivista kehitystä tulee tällä hetkellä melko tasaisesti eri ikäluokista, mutta helpoimmin mobilisoitavat löysät resurssit on käytetty ja nousun kulmakerroin taittunut.

Vahvana jatkuva suhdannetilanne ilmenee työvoiman kysyntänä. Avointen työpaikkojen määrä on ollut tällä hetkellä erittäin korkea. Lokakuussa työ- ja elinkeinotoimistoihin (TE) ilmoitettiin 57 100 uutta avointa työpaikkaa, mikä on 20 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Verrattuna pitkään jatkuneeseen avointen työpaikkojen kasvuun onkin viime kuukausien työllisyyskehitystä pakko pitää melko vaatimattomana. Perjantaina Tilastokeskuksen avoimia työpaikkoja kuvaava tilasto välitti samanlaista viestiä. Tilastokeskuksen mukaan vuoden kolmannella neljänneksellä avoimena olleista paikoista peräti 57 prosenttia oli työantajan arvion mukaan sellaisia, joiden täyttäminen on käytännössä vaikeaa. Vaikeasti täytettävien työpaikkojen osuutta voidaan pitää eräänlaisena työmarkkinoiden kohtaantovaikeuksien mittarina. Vuoden kolmannen neljänneksen lukema on uusi ennätys.

Lähteet:
http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2018/10/tyti_2018_10_2018-11-20_tie_001_fi.html