Osakemarkkinat ovat heiluneet voimakkaasti viimeisen parin kuukauden aikana. Yksi sijoittamisen vanha hokema on, että ”osakemarkkinoita ohjaavat ahneus ja pelko”. Tähän viitaten näyttää siltä, että tällä hetkellä ohjaksissa on pelko. Pelon ollessa ohjaksissa, syntyy markkinoilla usein ylilyöntejä, joissa monilla mittareilla tarkasteltuna laadukkaan yhtiön osaketta myydään voimakkaasti, vieden yhtiön pörssikurssi voimakkaaseen laskuun. Näissä laskuissa syntyy mahdollisuuksia, joita pitkäjänteiset sijoittaja voivat pyrkiä hyödyntämään.

Miten sitten tunnistaa näitä ylilyöntejä? Danske Bankin sijoittajan lisäpalveluista Analyysi ja Stream -palveluihin kuuluva osakeseulontatyökalu Zenostock on yksi ratkaisu tähän. Zenostockin avulla osakesijoittaja voi helposti ja nopeasti löytää eri mittareilla mitaten edullisia osakkeita. Kokosimme Zenostock-palvelun taustalla olevan salkunhoitaja Petter Langenskioldin kanssa viisi esimerkkiä, kuinka seuloa palvelun avulla osakemarkkinoilta yhtiöitä, joiden osakekurssit ovat laskeneet voimakkaasti tehden yhtiöiden osakkeista eri arvostuskertoimilla mitaten edullisia (seulonta tehty perjantaina 16.11.2018). 

1. Suuret eurooppalaiset yli 3 miljardin arvoiset pörssiyhtiöt. Zenostock-tietokanta sisältää yli 10 000 yrityksen tiedot. Näistä 4341 on eurooppalaisia, joista 625:n yhtiön markkina-arvo ylittää 3 miljardia euroa. Näistä 10 ”halvinta”* ovat (tuloslistalla näkyvä Audi ei oikeasti kuulu joukkoon, koska on Volkswagenin tytäryhtiö eikä oikeasti pörssiyhtiö):

Näistä yhtiöistä jos vielä seulotaan yhtiöt, joilla on alhaisin koskaan P/B arvo (Zenostockista löytyy tähän painike), päädytään seuraavaan tulokseen:

Entä mikä näistä viidestä yhtiöistä on halvin*? Sen jätämme kunnioituksella koetehtäväksi lukijoille.

Miten tämä käytännössä tehtiin? Alla esimerkki edellä esitetystä, jota mukaillen myös seuraavat esimerkit on seulottu.

  • Valitaan Euroopan maat

  • Suuryhtiöt, yli 3 miljardia

  • 10 ”halvinta”* (Top 10 ’Zenostock-tähtiä’)

Nämä kolme toimenpidettä antaa tulokseksi yllä esitetyn 11 yhtiön listan.

2. Suomalaisyhtiöt joiden kurssit ovat toistaiseksi laskeneet vähintään vuoden 50 % vuoden 2018 aikana:

Näistä kahdella (Martela ja Outokumpu) on pitkä pörssihistoria, ja Outokumpu on lähimpänä edellisen kymmenen vuoden alhaisinta suhteellista arvoaan (P/B).

3. Eurooppalaiset yhtiöt joilla on 1) vähintään 500 miljoonan pörssiarvo, 2) vuodessa vähintään puolittunut pörssikurssi, 3) nettovelkaantumisaste korkeintaan 50 % ja 4) markkina-arvo pienempi kuin oman pääoman kirjanpitoarvo.

Ainoastaan neljä eurooppalaista pörssiyhtiötä täyttää edellä mainitut kriteerit, joista suomalaisia on yksi.

4. Niistä kotimaisista yhtiöistä, joilla on vähintään kymmenen vuoden pörssihistoria (markkina-arvo yli 100 miljoonaa euroa), viisi halvinta tällä hetkellä ovat Fortum, HK Scan, Keskisuomalainen, Stockmann ja YIT. Huomatkaa, että Zenostock ei laske ”halpuusarvosanaa”* pankeille, vakuutusyhtiöille ja sijoitusyhtiöille johtuen taseiden yhteismitallisuuden puutteesta. Jos laskisi, niin Nordea olisi luultavasti myös listalla.

5. Tarkistetaan vielä viimeisenä esimerkkinä aina yhtä mielenkiintoinen ”perushalpojen ja hyvien” eurooppalaisten suuryhtiöiden (väh. 3 miljardia markkina-arvo) nykykokoonpano viimeaikojen kurssilaskujen jälkeen. ”Perushalpa ja hyvä”-määritelmä:

  1. Keskimääräinen oman pääoman tuotto viimeiseltä kymmeneltä vuodelta vähintään 8 %
  2. Nettovelkaantumisaste korkeintaan 50 %
  3. Markkina-arvon ja oman pääoman suhde korkeintaan 1.25

 

Kuinka kauan voimakas markkinaheilunta jatkuu? Sitä on mahdotonta sanoa. Historiallisesti tarkasteltuna pelko on ohjannut markkinoita välillä päiviä ja joskus vuosia. Zenostockin avulla on kuitenkin mahdollista pyrkiä tunnistamaan ylilyöntejä markkinoilta. Lopetankin tämän kirjoituksen lainaukseen Warren Buffetilta: “We simply attempt to be fearful when others are greedy and to be greedy only when others are fearful.”

Halvalla”* tarkoitetaan tässä blogitekstissä yhtiön saavuttamaa arvosanaa Zenostock-mittauksessa, jossa pörssiyhtiön tämänhetkinen markkina-arvo (pörssikurssi) suhteutetaan: 1) yhtiön tämänhetkiseen ja historiassa keskimäärin ja parhaimmillaan saavutettuun tulos- ja osinkotasoon, 2) yhtiön nettovarallisuuteen nyt ja historiassa ja 3) yhtiön korollisen (netto)velan määrään. Kunkin kategorian mittaustulos lasketaan yhteen ja paras prosentti saa 100/100 arvosanan ja loput siitä alaspäin. Zenostock-palvelussa arvosana lasketaan kaikille yhtiöille paitsi pankeille, vakuutusyhtiöille, sijoitus- ja kiinteistösijoitusyhtiöille. Kyseessä on mekaaninen lukumittaus jonka tulkintaan liittyy rajoitteita. Lue lisää Zenostock-palvelussa.

Lue lisää sijoittajan lisäpalveluista

Zenostock

  • Sijoituspalveluyhtiö Zenito Oy:n julkaisema oheispalvelu
  • Sisältää yli 10 000 länsimaisen ja venäläisen osakkeen tiedot kymmeneltä vuodelta
  • Palvelu koostuu yhdeksästä toiminnosta: yritysraportti, seulonta-työkalu, salkkutyökalu, nopea seulonta, yhden päivän ennustaja, maaraportit, euromaiden keskuspankkiraportit ja artikkelit
  • Tutustu demovideoon: zenostock.com