Tilastokeskuksen kotitalouksien tunnelmia mittaava luottamusindikaattori oli marraskuussa 18,3 kun tämän suhdannesyklin korkein luottamus mitattiin helmikuussa 25,8 pisteessä. Indikaattorin pitkän ajan keskiarvo on 12,6, joten luottamus on edelleen huomattavasti keskimääräistä korkeammalla. Kotitalouksien tunnelmat ovat tällä hetkellä myös EU:n huipputasoa. Luottamusindikaattorin osatekijöistä kuluttajien odotukset Suomen taloudesta heikentyivät edelleen, mutta työttömyyden uhka nähdään pienenä ja odotukset omasta taloudesta vahvistuivat hiukan. Ajankohtaa pidettiin otollisena säästämiselle, mutta heikohkona lainanotolle. Kokonaisuutena luottamus vahvistui useimmilla alueilla lokakuusta, mutta Pohjois-Suomessa kuluttajat näkivät tilanteen hieman lokakuuta heikompana.

Elinkeinoelämän keskusliiton julkistaman suhdannetiedustelun mukaan yritysten näkymät olivat melko suotuisat marraskuussa, mutta toimialat liikkuivat hieman eri suuntiin. Teollisuuden, palveluiden ja kaupan alojen luottamus laski, mutta kaikki pysyivät pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella. Suurin lasku nähtiin vähittäiskaupassa. Teollisuuden arvio tilauskannasta heikkeni aavistuksen. Rakentamisen luottamus puolestaan nousi.

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan luottamusindikaattorit kertovat kaiken kaikkiaan kotitalouksien vakaasta luottamuksesta oman talouden näkymiin, mutta uutiset talouskasvun hidastumisesta ja riskeistä liittyen kauppasotaan, Brexitiin ja Italiaan ovat luultavasti heikentäneet yleisiä talouskasvuodotuksia. Indikaattorit kertovat myös talouskasvun nopeimman vaiheen jääneen taakse, vaikka nousu vielä jatkuukin. Kotitalouksien vahva luottamus omaan talouteen ja työmarkkinoiden hyvä tilanne ennakoivat ostovoiman kasvua, mutta varovainen näkemys luotonannossa ja ostoaikeissa viittaa säästämisasteen nousuun. Kulutuskysyntä luultavasti nousee, mutta vähemmän kuin kuluttajien korkea luottamus omaan talouteen antaisi odottaa. Vähittäiskaupan luottamuksen lasku ja myynnin volyymin hidas nousu viime kuukausina viittaa myös varovaiseen harkintaan kuluttajien keskuudessa. Lisäksi osa ostovoiman noususta näyttäisi kanavoituvan ulkomaisiin verkkokauppoihin, sillä verkkokaupan volyymi näyttäisi kasvaneen voimakkaasti. Kuoppamäen mukaan rakentamisen luottamuksen nousu vähentää pelkoja rakennusalan syöksystä taantumaan, mutta uusien rakennuslupien roima vähentyminen kertoo silti rakentamisen huipun olevan jäämässä taakse.

 
Lähteet:

Tilastokeskus
EK
Tilastokeskus