Teollisuustuotanto kasvoi kausitasoitettuna 2018 joulukuussa 1,3 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli 3,3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2017 joulukuussa. Suurin nousu nähtiin kemian teollisuuden tuotannossa, metsäteollisuuden tuotanto supistui aavistuksen edellisestä kuukaudesta. Tilastokeskuksen mukaan koko viime vuonna teollisuustuotanto kasvoi 3,7 prosenttia. Teollisuuden uusien tilauksien arvo puolestaan nousi 6,1 prosenttia suuremmaksi kuin vuotta aikaisemmin joulukuussa. Koko vuoden 2018 aikana uudet tilaukset laskivat 1,8 prosenttia..

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäen mukaan teollisuuden kehitys oli viime vuonna tyydyttävää vuoden loppuun saakka, mutta kovin kasvu on jo nähty ja uusien tilauksien virrassa sekä teollisuuden luottamuksessa näkyvät edessä vaisummat ajat. Taantuman jälkeen teollisuustuotanto on noussut jo kolme vuotta putkeen, mutta tuotanto on alittaa edelleen runsaalla 9 prosentilla edellisen huipun vuodelta 2008. Toisaalta Kuoppamäki pitää aavistuksen yllättävänä loppuvuoden 2018 tilannetta, missä suurelta osin vientiin perustuva teollisuustuotanto on ollut paremmassa vauhdissa kuin kotimaiseen kysyntään pohjautuva vähittäiskauppa. Viennin puolella kansainvälisen talouden kasvun hidastuminen heikentää näkymiä 2019, mutta maltillinen viennin kasvu näyttää edelleen todennäköiseltä, koska suurten laivatilausten valmistuminen pullistaa lukuja. Teollisuuden kilpailukyky on ollut riittävää tarjouskilpailuiden voittamiseen, mutta viennin kilpailukykyyn kannattaa edelleen kiinnittää huomioita niin kustannusten kuin tutkimukseen ja tuotekehitykseen perustuvan laadun suhteen. Uusissa tilauksissa erityisesti marraskuun heikko lukema painoi koko vuoden tilannetta, joten joulukuun nousu toi tervetullutta uskoa maltillisen teollisuustuotannon kasvun jatkumiseen 2019.

Lähteet:
http://www.tilastokeskus.fi/til/teul/2018/12/teul_2018_12_2019-02-08_tie_001_fi.html
http://www.tilastokeskus.fi/til/ttvi/2018/12/ttvi_2018_12_2019-02-08_tie_001_fi.html