Tilastokeskuksen mukaan työttömyysasteen trendi laski 6,4 prosenttiin tammikuussa 2019, eli huimat 1,8 prosenttiyksikköä alemmas kuin vuotta aikaisemmin. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli tammikuussa 181 000, mikä oli noin neljännes vähemmän vuosi sitten. Työllisiä oli tammikuussa 35 000 enemmän kuin vuosi sitten. Lisäys on tullut yksityiselle sektorille kokoaikatyöstä, sillä julkisen sektorin työllisyys supistui hieman. Määräaikaisten työsuhteiden osuus on noussut aavistuksen vuoden aikana. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 72,6 prosenttia, eli hallituksen 72 prosentin tavoite ylittyy entistä suuremmalla marginaalilla. Työllisten määrä on noussut vuodessa 1,4 prosenttia, mutta työvoiman tarjonta supistui 0,8 prosenttia.

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäen mukaan vuosi alkoi odotettuakin vahvemmilla työllisyysluvuilla ja työmarkkinoilla on edelleen tavanomaista parempi tilanne. Suurin osa työllisyyden noususta on kokoaikaista työtä, eikä aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa olevien (TEM) määrä ole muuttunut merkittävästi. Tammikuussa julkisen sektorin työllisyys tosin näyttää heikentyneen ja alueellisesti Lounais-Suomen sekä Itä-Suomen työllisyys polki likimain paikoillaan. Avoimia työpaikkoja on edelleen runsaasti, työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin tammikuussa 87 000 uutta avointa työpaikkaa eli 12 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Talouskasvu on kuitenkin hieman hidastumassa, ja avoimiin työpaikkoihin alkaa olla vaikeampi löytää osaavaa työvoimaa, joten työmarkkinoiden tunnusluvut eivät jatkossa kohennu enää aivan yhtä vilkkaasti. Suomen työttömyysaste lähestyy jo Ruotsin lukemia ja on historiallisesti melko alhainen.

Kuoppamäen mukaan hyvä työmarkkinatilanne nostaa kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja, ylläpitää kuluttajien luottamusta ja ruokkii yksityisen kulutuksen kasvua. Kuoppamäki pitää panostuksia koulutukseen ja työmarkkinoiden uudistamisen jatkamista tärkeinä hankkeina, jotta työllisyysaste edelleen nousee lähemmäs pohjoismaista tasoa ja osaavan työvoiman saatavuus kohentuu. Kuoppamäen mukaan työvoiman supistuminen muistuttaa siitä, että Suomen talouden kasvu tarvitsee jatkossa sekä työllisyysasteen että erityisesti tuottavuuden nostamista. Danske Bankin kotitalouskatsauksen yhteydessä tehty kyselytutkimus kertoo, että 29 prosenttia työelämässä olevista suomalaisista aikoo varmasti tai todennäköisesti hakea uutta työtä vuoden 2019 aikana, joten työmarkkinoilla nähdään liikettä toisiin töihin, mikä voi omalta osaltaan nostaa tuottavuutta. Seuraavan hallituksen kannattaakin asettaa työllisyysasteen rima korkeammalle, toteuttaa siihen tähtääviä toimia, ja panostaa koulutukseen.

Lähde: Tilastokeskus