Kuluttajien luottamus aloitti jyrkän nousun vuoden 2015 lopussa, minkä voidaan jälkikäteen arvioiden todeta hienosti ennakoineen suhdanteen kääntymistä. Vuoden 2017 kevääseen tultaessa luottamuksessa oli saavutettu huipputaso, joka on säilynyt kesän ja syksyn. Kohta päättyvän vuoden 2017 keskiarvoksi tuli ennätyksellinen 22,9, joka ylittää pitkän aikavälin keskiarvon (12,2) yli kymmenellä pisteellä.

Kuluttajien arvio sekä Suomen taloudesta että omasta taloudesta on tavallista valoisampi. Vain kahdeksan prosenttia vastaajista arvioi Suomen talouden tilanteen heikkenevän seuraavan vuoden aikana ja yli puolet uskoi sen paranevan. Myös luotto omaan talouteen oli vahvaa: oman talouden heikkenemiseen uskoi 11 prosenttia vastaajista ja arvio oman työttömyyden uhasta säilyi selvästi edeltäviä vuosia vähäisempänä.

Danske Bankin ekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan kuluttajien vahva optimismi on perusteltua. Näin korkeat lukemat voivat ehkä herättää jo pelkoa luottamuskuplasta, mutta maailmantalouden hyvä kehitys ja loppusyksyn erinomaiset työllisyysluvut kotimaasta tukevat kotitalouksien positiivista tulkintaa.

Yritysten luottamus pysyi samoin joulukuussa hyvänä Elinkeinoelämän keskusliiton tänään julkistaman suhdannetiedustelun valossa. Edelliseen kuukauteen verrattuna tunnelmat kohenivat hieman teollisuudessa ja rakentamisessa. Teollisuudessa tuotanto-odotusten kasvu lupailee hyvää tulevalle talvelle ja toimialan luottamus on nyt korkeammalla kuin se on ollut kertaakaan finanssikriisin jälkeen. Korkea kapasiteetin käyttöaste viittaa myös investointitarpeen jatkumiseen. Kaupan ja palveluiden puolella tuli joulukuussa pientä laskua. Muutokset ovat kuitenkin vähäisiä ja pienet kuukausittaiset vaihtelut kuuluvat asiaan. Kaikilla päätoimialoilla luottamus oli reippaasti pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella.

Keskimääräinen palkkakehitys on tänä vuonna ollut äärimmäisen heikkoa. Se ei ole kuitenkaan lannistanut sitkeitä kotitalouksia, jotka ovat luottaneet suhdanteen kantavuuteen ja kuluttaneen osin velaksikin matalan korkotason tukemana. Jatkossa tilanne kohenee myös ostovoiman suhteen, kun työllisyys paranee ja palkatkin kääntyvät taas nousuun. Samalla maailmantalouden kysyntä jatkuu. Ensi vuonna toimintaympäristö säilyykin erinomaisena sekä kotimaisen että ulkomaisen kysynnän varassa toimivilla yrityksillä, toteaa Appelqvist.

Lähteet:

http://tilastokeskus.fi/til/kbar/2017/12/kbar_2017_12_2017-12-27_tie_001_fi.html

https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2017/12/27/yritysten-luottamus-talouteen-edelleen-vahvaa-joulukuussa/