”Kovia lukuja. Pari viikkoa sitten saadut ennakolliset tiedot lupailivat vahvaa ensimmäistä neljännestä, mutta silloin epäilin, että ennakkotiedot ovat hieman liian hyviä ollakseen totta. Nyt odotukset jopa ylittyivät”, toteaa Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist.

Kun myös vuoden lopun tietoja nostettiin ylöspäin, ollaan tilanteessa, jossa lähtökohdat kuluvan vuoden vahvoille lukemille ovat kasassa. Tietojen tarkentaminen nostaa tälle vuodelle siirtyvää kasvuperintöä, eli liikkeelle lähdetään ennakoitua paremmista asemista. 

Vuoden alun vahva kasvu selittyy kulutuksen ja investointien nousulla. Yksityinen kulutus nousi 2,3 prosenttia viime vuoteen verrattuna, mikä heijastelee ennen kaikkea parantunutta työllisyystilannetta ja hieman myös palkankorotuksia. Kovin kasvumoottori oli kuitenkin investoinnit, joissa nousua mitattiin 7,9 prosenttia. Parannusta tuli sekä rakentamisesta että kovalla sykkeellä kasvavista teollisista investoinneista koneisiin ja laitteisiin. 

”Paras uutinen aamun luvuissa on teollisten investointien palaaminen vahvalle kasvu-uralle mollivoittoisesti päättyneen viime vuoden jälkeen. Kapasiteetin käyttöaste on teollisuudessa korkealla, joten investointeja tarvitaan. Nyt näyttää taas paremmalta.”

Pelkkää ruusuilla tanssimista ei aamun tilastokokonaisuus ollut. Viennin osalta nähtiin pitkästä aikaa heikoin neljännes, joka laski loppuvuodesta ja ylsi hädin tuskin viime vuoden tasolle. Aamulla julkistettiin myös suurten yritysten liikevaihtoennakko huhtikuulta. Suurten yritysten liikevaihto oli vuoden toisen neljänneksen alussa laskenut yllättäen suhteessa maaliskuuhun. Laskukuukasi oli ensimmäinen viime kesän jälkeen.

”Liikevaihtoennakko on sikäli kiinnostava, että se nopeimmin Suomessa ilmestyvä kovaan euromääräiseen dataan perustuva suhdannetilasto. Erityisesti ei silti kannata huolestua. Kuukausitasolla liikevaihto heiluu, ja kevään muut kyselyt kertova kasvun jatkumisesta.”

Suomi on tällä hetkellä yksi euroalueen priimuksia. Muualla euroalueella vuoden alku on ollut pettymys, ja kasvu on hidastunut isojen maiden kuten Saksan, Ranskan ja Italian jarruttaessa. Suomessa neljännesvuosittainen kasvu ylittääkin pitkästä aikaa euroalueen keskimääräisen tason selvällä marginaalilla.

”Jos euroalueen kasvu hidastuu pysyvästi, alkavat vaikutukset pian näkyä myös Suomessa. Osittain Keski-Euroopan vaisumpi alkuvuosi liittyy onneksi tilapäisiin tekijöihin kuten paikallisiin sääoloihin ja lakkoihin, jotka eivät ole meidän murheenamme”, toteaa Appelqvist.

Danske Bank julkistaa uuden suhdanne-ennusteen 12.6.2018.

Lähteet:

http://tilastokeskus.fi/til/ntp/2018/01/ntp_2018_01_2018-05-31_tie_001_fi.html

Ajankohtaiset talouskatsaukset

Tutustu Danske Bankin ekonomistien viimeisimpiin talouskatsauksiin.

Lue lisää

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.