Samaan aikaan tuonti nousi 3 prosenttia eli liki 5,6 miljardiin. Kokonaisuudessaan tavaraviennin arvo on kasvanut ensimmäisen neljänneksen aikana 6 prosenttia. Viennin laskua verrattuna vuoden takaiseen selittää lähinnä vuosi sitten viety laiva. Viennin lukua ei silti voi pitää erityisen vahvana, sillä vaikka vienti Saksaan kasvoi jyrkästi henkilöautoviennin kasvun ansiosta, niin vienti kaikkiin muihin suurimpiin kauppakumppanimaihin laski Tullin mukaan hieman. Kausitasoitettuna vienti oli karkeasti likimain helmikuun tasolla. Tuonnin  nousuun vaikutti mm. raakaöljyn kallistuminen.

 

 

Danske Bankin pääekonomisti Pasi Kuoppamäen mukaan ulkomaankaupan kehitys on viime vuoden vahvan alun jälkeen ollut vaatimattomampaa, mutta nousujohteista. Yritysten tilauskirjat ovat täyttyneet ja euron vahvistuminen on ainakin toistaiseksi pysähtynyt, joten edellytykset viennin loivalle kasvulle ovat edelleen olemassa. Venäjän ja Ruotsin valuuttojen heikkous toisaalta painavat Suomen viennin näkymiä. Saksan merkitys Suomen viennille korostuu autojen ja laivojen viennin vuoksi yhä tänä vuonna, mutta niistä Suomeen jäävä arvonlisä ei ole aivan yhtä suurta kuin esimerkiksi metsäteollisuuden tuotteista. Viennin nousu ja vaihtotaseen ylijäämä kertovat omalta osaltaan Suomen hintakilpailukyvyn palautumisesta, mutta kilpailu maailmanmarkkinoilla on edelleen kovaa ja Suomen täytyy jatkuvasti pitää huolta kilpailukyvystä. 

Kuoppamäki odottaa viennin arvon seilaavan jälleen nousuun huhtikuussa, koska teollisuuden luottamus on yhä hyvä, vertailukuukausi ei ole aivan yhä vahva kuin maaliskuussa ja Meyer Turku luovutti uuden Mein Schiff 1 lippulaivan saksalaiselle TUI Cruisesille. Metsäteollisuustuotteiden viennin voidaan myös odottaa kasvavan tulevaisuudessa.

Lähteet:
http://tulli.fi/tilastot/tilastojulkaisu/-/asset_publisher/tavaroiden-ulkomaankaupan-ennakkotilasto-maaliskuussa-2018

Tämä on Danske Bankin ekonomistien pikakommentti, joita julkaistaan mielenkiintoisten Suomea koskevien talouslukujen julkaisun jälkeen. Kommentissa ei ole tarkoitus toistaa tilastolukuja; sen sijaan Danske Bankin ekonomistit arvioivat uuden informaation tultua julki taustoja, vaikutuksia ja näkymiä lyhyesti. Lisätietoja saa pyydettäessä. Pikakommentit ovat Danske Bankin ekonomistien näkemyksiä aiheesta viestin lähetyshetkellä. Pankki ei takaa kommentoitujen tietojen, arvioiden ja mielipiteiden oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä vastaa mistään suorista tai epäsuorista kuluista, vahingoista tai menetyksistä, joita kommentin tai sen sisältämien tietojen käyttö mahdollisesti voi aiheuttaa. Kommenttia ei voida missään tilanteessa pitää yksilöllisenä sijoitusneuvontana, arvopaperien myynti- tai ostotarjouksena tai kehotuksena arvopaperi- tai muuhun kaupankäyntiin. Tämä materiaali ei ole laissa tarkoitettua sijoitustutkimusta. Materiaali sisältää Danske Bankin omistamaa immateriaalioikeudellisesti suojattua aineistoa, johon Danske Bank pidättää kaikki oikeudet. Mikäli viestin sisältöä lainataan missään muodossa, tapahtuu se täysin lainaajan omalla vastuulla. Lähteenä tulee mainita Danske Bank ja ekonomistin nimi.