Nämä periaatteet määrittävät yhteisen toimintamallin, joka auttaa pankkialaa toimimaan kestävän kehityksen ja tulevaisuuden yhteiskunnan myönteisen kehityksen edistämiseksi. Pankeille tämä tarkoittaa selvien tavoitteiden asettamista pankkien vaikutuksille – sekä myönteisille että kielteisille – yhteiskuntiin, joissa ne toimivat, ja näiden vaikutusten raportoimista.

Olemme Danske Bankissa jo vuosien ajan toimineet yhteiskuntavastuun ja kestävän kehityksen parissa, ja YK:n vastuullisen pankkitoiminnan periaatteiden allekirjoittaminen on meille luonnollinen askel, jonka avulla voimme mitata vaikutuksemme entistä paremmin ja jakaa parhaita käytäntöjä muiden pankkien kanssa.

– Periaatteiden allekirjoittaminen on tärkeää, sillä sen kautta sitoudumme sulauttamaan kestävän kehityksen periaatteet ja roolimme yhteiskunnassa aivan liiketoimintamme ytimeen. Periaatteet tarjoavat suuren määrän käyttökelpoisia työkaluja, jotka auttavat meitä jatkuvassa pyrkimyksessämme integroida yhteyskuntavastuu ja kestävä kehitys koko organisaatioomme. Uskomme tämän olevan ainoa oikea tapa toimia. Lisäksi se on ainoa mahdollisuus, jos haluamme säilyä menestyvänä pankkina myös tulevaisuudessa, sanoo Danske Bankin toimitusjohtaja Chris Vogelzang.

Tärkeä tavoite rahoitusalalle

Danske Bank järjesti äskettäin Sustainability Day 2019 -tapahtuman, jonka tavoitteena oli jakaa parhaita kestävän kehitykseen liittyviä käytäntöjä. Monet suuret yhtiöt, esimerkiksi A.P. Møller - Mærsk ja Ørsted, ovat avoimesti ilmoittaneet pitävänsä rahoitusalaa avaintekijänä siirtymisessä vihreään talouteen.

– Maailmassa on tällä hetkellä monia haasteita, ja rahoituslaitoksena meillä on sekä mahdollisuus että velvollisuus tarjota kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja. Samaan aikaan myös asiakaskunnassamme on havaittavissa yhä suurempaa kiinnostusta kestävää kehitystä kohtaan, joten tämän tavoitteen ottaminen yhdeksi liiketoimintamme ydinosaksi on hyvin tärkeää. Pääasiassa keskitymme ympäristönsuojelullisten, yhteiskunnallisten ja hallintotapaan liittyvien tekijöiden integroimiseen investointi- ja luotonantoprosesseihimme. Lisäksi olemme määritelleen kolme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin perustuvaa strategista teemaa ja aloittaneet lukuisia tähän liittyviä hankkeita, Danske Bankin Head of Societal Impact & Sustainability Jeanette Fangel Løgstrup kertoo.

Lue lisää kolmesta strategisesta teemastamme täältä.

• YK:n vastuullisen pankkitoiminnan periaatteiden tarkoituksena on vauhdittaa pankkialan panostusta yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.
• Nämä periaatteet on laatinut YK:n ympäristöohjelman alainen Finance Initiative -hanke, ja ne määrittelevät pankkialan roolin ja vastuut kestävän kehityksen mukaisen tulevaisuuden muovaamisessa.
• Nämä periaatteet koostuvat kuudesta pääperiaatteesta: Yhdenmukaisuus, Vaikutukset ja tavoiteasettelu, Asiakkaat, Sidosryhmät, Hallintotapa ja yrityskulttuuri sekä Avoimuus ja seurattavuus.
Lisätietoja: https://www.unepfi.org/banking/bankingprinciples/